2017
Vendepunkter

Historier fra konferansen

Vendepunkter

Bruk november-nummeret 2016 eller gå til conference.lds.org for å lese om hva som forandret deres liv.

  • Hva lærte president Henry B. Eyring om Det aronske prestedømme da han var en prest? – Se “Så han også kan bli sterk,” 75.

  • Hva lærte eldste Dale G. Renlund om omvendelse da han var 12 år? – Se “Omvendelse: Et gledelig valg,” 121.

  • Hvordan fikk eldste Gary E. Stevenson et vitnesbyrd om Mormons bok? – “Søk i boken, søk Herren,” 44.

  • Hva gjorde eldste Craig C. Christensen da han var Seminar-elev, som endret måten han leser Mormons bok på? – Se “En utvalgt seer vil jeg oppreise”, 27.