2017
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Her er to eksempler.

Family life

“Vær et forbilde for de troende,” side 44: Eldste Keetch drøfter betydningen av å forsvare evangeliets læresetninger med kjærlighet og godhet. Når dere har lest talen, kan dere snakke om tilfeller i familiemedlemmenes liv da de har måttet forsvare evangeliet. Dere kan også lese en historie fra Skriftene om noen som forsvarte sin tro, som for eksempel historien om Daniel eller Ester. Hvordan viste disse menneskene kjærlighet til både menneskene rundt seg og Herren? Dere kan prøve å rollespille en situasjon der familiemedlemmene kan øve på å dele sitt syn på forskjellige emner med en rolig og forståelsesfull holdning.

“Hva om jeg føler at jeg ikke strekker til?” Side 68: Eldste Holland snakker om hva vi kan gjøre når vi føler at vi ikke er så gode som vi kunne ha vært. Som familie kan dere snakke om talenter som vår himmelske Fader har gitt hvert familiemedlem. Vurder å be din familie å skrive ned et mål de ønsker å oppnå de neste månedene, drøfte hvordan de kan oppnå dette målet, hvordan deres talenter vil hjelpe dem og hvilke ferdigheter de trenger å utvikle for å nå målet sitt. Dere kan følge opp med denne aktiviteten senere og oppmuntre familiemedlemmene til å sette og arbeide mot sine mål.