2017
Jesus ble døpt

Historier om Jesus

Jesus ble døpt

Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar

Døperen Johannes var en stor profet. Han lærte folk å omvende seg. Så døpte han dem.

En dag døpte Johannes folk i elven Jordan. Jesus kom og ønsket at Johannes skulle døpe ham. Johannes visste at Jesus ikke hadde syndet. Hvorfor ønsket Jesus da å bli døpt?

Jesus sa at han måtte adlyde alle budene. Å bli døpt er et bud.

Etter at Johannes hadde døpt Jesus, kom en due for å vise at Den hellige ånd var der. Vår himmelske Faders røst kom fra himmelen og sa: “Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag” (Matteus 3:17).

Vi kan adlyde budene og velge å bli døpt, som Jesus. Så kan vi bli bekreftet og få Den hellige ånds gave også.