2017
Notater fra generalkonferansen i oktober 2016

Notater fra generalkonferansen i oktober 2016

“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt… enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

Når du repeterer generalkonferansen som fant sted i oktober 2016, kan du bruke disse sidene (og konferanse-notater i fremtidige nummer) som hjelpemiddel til å studere og anvende de nyeste læresetninger fra de levende profeter og apostler, samt andre ledere i Kirken.