2017
Hvorfor vet vi så lite om vår himmelske Mor?

Hvorfor vet vi så lite om vår himmelske Mor?

Vi vet at vi har både en himmelsk Far og en himmelsk Mor. Denne kunnskapen ser ut til å ha startet med Joseph Smith, og har gjentatte ganger blitt forsterket av inspirerte læresetninger fra Kirkens ledere i årenes løp. Men bortsett fra at vi har en himmelsk Mor og at våre himmelske foreldre samarbeider om å tilveiebringe sine barns frelse og opphøyelse, har ingen ytterligere detaljer om vår himmelske Mor blitt åpenbart. I denne omgang vet vi nok til å forstå at vi er barn av himmelske foreldre som ønsker at vi skal bli som dem. Denne forståelsen hjelper oss å vite hvem vi er og hva vi kan bli. Den viser oss at kjønn er en del av vår evige identitet og at menn og kvinner ikke kan bli opphøyet uten hverandre. Og dette er enestående og verdifulle sannheter i seg selv.