2017
To ting som tro ikke kan gjøre

Profetisk løfte

To ting som tro ikke kan gjøre

1. “Vår himmelske Fader… vil ikke tvinge noen til å velge rettferdighetens sti. Gud tvang ikke sine egne barn til å følge ham i foruttilværelsen. Hvor mye mindre vil han da ikke tvinge oss nå på vår reise gjennom dette jordelivet?

Gud vil invitere og overtale. Gud vil rekke ut hånden utrettelig, med kjærlighet, inspirasjon og oppmuntring. Men Gud vil aldri tvinge – det ville undergrave hans store plan for vår evige vekst …

2. Tro kan ikke… påtvinge Gud vår vilje. Vi kan ikke tvinge Gud til å følge våre ønsker – uansett hvor rett vi synes vi har eller hvor oppriktig vi ber …

Nei, troens formål er ikke å endre Guds vilje, men å gi oss kraft til å handle ifølge Guds vilje. Tro er tillit – tillit til at Gud ser det vi ikke ser, og at han vet det vi ikke vet.”