2017
Glede er nøkkelen til vår åndelige overlevelse

Doktrinært høydepunkt

Glede er nøkkelen til vår åndelige overlevelse

Woman - walking

“Når vårt livs fokus er på Guds frelsesplan … og [på] Jesus Kristus og hans evangelium, kan vi føle glede uavhengig av hva som skjer – eller ikke skjer – i vårt liv …

Hans glede er konstant, og forsikrer oss om at våre ‘lidelser skal kun vare et øyeblikk’ [L&p 121:7] og bli helliget til vårt gavn …

Som i alle ting, er Jesus Kristus vårt største forbilde, ‘som for den glede som ventet ham, gjennomgikk korsets lidelse.’ [Hebreerne 12:2]. Tenk på det! For at han skulle tåle den mest uutholdelige opplevelsen som noensinne er utholdt på jorden, fokuserte vår Frelser på glede! …

Hvis vi ser hen til verden og følger dens formler for lykke, vil vi aldri oppleve glede. … Glede er en gave til de trofaste.”