2017
Hva om jeg føler at jeg ikke strekker til?

Svar fra en apostel

Hva om jeg føler at jeg ikke strekker til?

Fra “I morgen vil Herren gjøre underfulle ting blant dere,” Liahona, mai 2016, 124–127.

Liahona Magazine, 2017/03 Mar

Ikke gi opp. Med Jesu Kristi forsoning kan vi forbedre oss.

Jesus Kristus velsigner dem som ønsker å forbedre seg, og som prøver å holde budene. Vi får alltid anerkjennelse for å prøve.

Alle snubler, men Frelseren vil hjelpe deg å reise deg igjen. Han vil hjelpe deg å omvende deg og reparere det som må repareres, og stå på videre.

Så fortsett å vise kjærlighet. Fortsett å prøve. Ha tillit. Ha tro. Fortsett å vokse. Himmelen heier på deg i dag, i morgen og for evig.