2017
En utgytelse av Ånden

En utgytelse av Ånden

Dette intervjuet var ved LaRene Porter Gaunt, Kirkens tidsskrifter. Informasjonen i tidslinjen og ytterspalten ved Kate Holbrook, Kirkehistorisk avdeling.

Med ømhet og myndighet deler generalpresidentskapet sine følelser, sin innsikt og sine vitnesbyrd med oss som søstre i Hjelpeforeningen i anledning 175-års markeringen for Hjelpeforeningen.

Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Liahona Magazine, 2017/03 Mar
Sunlight

Vi elsker søstrene over hele Kirken,” sier Linda K. Burton, Hjelpeforeningens generalpresident, og snakker da for seg selv og sine rådgivere – Carole M. Stephens, førsterådgiver, og Linda S. Reeves, annenrådgiver. “Hva mer kan vi ønske enn å hjelpe hverandre langs paktens vei mot evig liv? I Moses 1:39 åpenbarte Gud sin hensikt: ‘For se, dette er min gjerning og min herlighet – å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv.’ I Hjelpeforeningen hjelper vi kvinner å forberede seg til det evige livs velsignelser. Dette gjør vi ved å øke troen på vår himmelske Fader og Jesus Kristus og hans forsoning, styrke enkeltpersoner, familier og hjem ved hjelp av ordinanser og pakter, og samarbeide for å hjelpe mennesker i nød.1

Når vi tenker på og lever i samsvar med Hjelpeforeningens formål, vil vi som siste-dagers-hellige kvinner bli ‘annerledes og forskjellige – på en positiv måte’,2 og øve betydelig innflytelse til det gode i verden. Det er dette vi ønsker for våre søstre i Hjelpeforeningen.”

Her, i et intervju med ansatte ved Kirkens tidsskrifter, svarer medlemmene av Hjelpeforeningens generalpresidentskap på tidsaktuelle spørsmål og deler sine fremtidsvyer.

1. Hva er det med Hjelpeforeningen som forener kvinner fra forskjellige kulturer og mangfoldige situasjoner?

Relief Society

Søster Burton: Å kjenne og leve i samsvar med vårt formål forener oss på tvers av kulturer. Jeg møtte en kvinne i Uruguay i fjor som fortalte meg at hun hadde blitt kalt til president for Hjelpeforeningen på den mørkeste tiden av sitt liv. Hun var fristet til å si: “Jeg kan ikke klare det akkurat nå.” Men fordi hun hadde inngått hellige pakter, sa hun: “Jeg vil gjøre det jeg har blitt bedt om å gjøre. Jeg har tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Jeg vet at jeg kan klare det på grunn av hans forsoning. Så sa hun til meg: “Mitt kall bragte lys inn i livet mitt når jeg utførte tjeneste for mine søstre. Jeg satte min lit til Herren, og han velsignet meg.”

Jeg gjenkjente Hjelpeforeningens formål i historien hennes. Hennes tro på vår himmelske Fader og Jesus Kristus og hans forsoning hjalp henne. Hun hadde inngått hellige pakter og ønsket å holde dem. Ved å arbeide i fellesskap med biskopen, utførte hun sitt kall. Nå har hun et vitnesbyrd om at Herren velsigner oss når vi stoler på ham. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd til hennes om at vår Frelser Jesus Kristus vil hjelpe oss gjennom enhver utfordring i jordelivet og alt som virker urettferdig i dette liv.

Søster Stephens: Vår tro på kraften i Frelserens sonoffer er det som virkelig forener oss. Vår kjærlighet til vår himmelske Fader og vår kunnskap om hans store plan for lykke forener oss idet vi søker evig liv. Våre søstre er enslige, gift med barn, eller gift uten barn. Det finnes enker og dem som er skilt. Vårt håp er at vi alle kan samarbeide og være ett mens vi lærer å forstå vår identitet, vårt arbeid og vårt formål.

Søster Reeves: Enhet gjør oss lykkelige fordi det ikke er strid, og Guds kjærlighet finnes i vårt hjerte (se 4 Nephi 1:15). Enhet krysser alle grenser. Å, som vi ønsker at våre søstre skal føle denne kjærligheten til Frelseren. Å, som vi ønsker å være ett idet vi bidrar til å oppnå hans hensikter.

2. Hva kan kvinner gjøre hvis de ikke føler seg om en del av Hjelpeforeningen?

Søster Stephens: Vårt største ønske som presidentskap er at søstrene må forstå sin evige identitet. Vi har alltid vært en del av Guds verk. Som kvinner har vi fått spesielle gaver til gavn for alle. Vi ble undervist og opplært i det førjordiske liv om hva vårt arbeid ville være. Vi var med i det store råd i himmelen hvor vi valgte vår himmelske Faders plan, som omfattet Jesu Kristi forsoning. Vi ropte av glede ved tanken på å få et jordisk legeme.

På jorden fortsetter kvinner å være en del av Guds verk, fra og med mor Eva. Profeten Joseph Smith organiserte kvinner etter mønster av prestedømmet – et mønster som alltid har eksistert – da han organiserte Hjelpeforeningen i Nauvoo, Illinois i 1842.

President Russell M. Nelson, president for De tolv apostlers quorum, har sagt: “[Finn selv] ut hvem dere egentlig er. Spør deres himmelske Fader, i Jesu Kristi navn, hva han mener om dere og deres oppgave her på jorden. Hvis dere spør med ærlig hensikt, vil Ånden med tiden hviske den livsendrende sannheten til dere. Skriv ned disse tilskyndelsene, gjennomgå dem ofte, og følg dem opp med nøyaktighet.

Jeg lover at når dere begynner å få bare et glimt av hvordan deres himmelske Fader ser dere, og hva han stoler på at dere vil gjøre for ham, vil livet deres aldri bli det samme!”3 Dra til templet, og lytt! Lytt etter hvem du er og hva du skal gjøre.

3. Hvordan kan kvinner som har det veldig travelt, fremdeles nyte velsignelsene ved Hjelpeforeningen?

DR Congo Welfare Media Trip

Søster Stephens: Det kommer an på prioriteringer. Jeg tilbragte nylig tid i Vest-Afrika, og jeg så kvinner som bar vann fra brønnen på hodet hver dag, for så å arbeide for å hjelpe til med å forsørge familien. Noen ganger ble jeg overveldet av fattigdommen. Så tilbrakte jeg tid med Kirkens medlemmer på opplæringsmøtene, hvor de gikk i sine strålende hvite skjorter og hjemmelagede, fargerike kjoler.

Jeg lærte at disse menneskene er rike på det som ikke kan kjøpes for penger. Jeg lærte at de setter de viktigste ting først. Evangeliet betyr alt for dem. De sa: “Jeg trenger ingenting. Jeg har alt jeg trenger – jeg har evangeliet og familien.” Når vi setter det viktigste først, vil andre ting naturlig falle ut av vårt liv.

4. Hva har Hjelpeforeningen å tilby unge kvinner?

Hugging

Søster Burton: Unge kvinner kan bidra til å oppfylle profetier når de går over til Hjelpeforeningen. I 1979 profeterte president Spencer W. Kimball (1895-1985) at gode kvinner i verden “vil trekkes mot Kirken i store skarer… i den grad Kirkens kvinner – på en positiv måte – blir sett på som annerledes og forskjellige fra alle andre kvinner i verden.”4 Vi trenger unge kvinners unike gaver, perspektiver og talenter for å bidra til å oppfylle denne profetien.

Om president Kimballs profeti sa president Russell M. Nelson i 2015 følgende til kvinner i alle aldre – herunder unge kvinner: “Dere er kvinnene [president Kimball] forutså!

[Vi trenger] kvinner med en klippefast forståelse av Kristi lære …Vi trenger kvinner som kan få tilgang til den kraft Gud gjør tilgjengelig for dem som holder sine pakter …Vi trenger kvinner som har vår mor Evas mot og perspektiv.

Jeg ber dere innstendig om å oppfylle president Kimballs profeti …Når dere gjør det, vil Den hellige ånd foredle deres innflytelse på en enestående måte!”5

Søster Reeves: Vi er alle “døtre av en himmelsk Fader som elsker oss, og vi elsker ham”.6 I Hjelpeforeningen vil du oppdage at vi er mer like enn forskjellige. For eksempel lever vi alle i en verden med sosiale medier, reklame og verdslige forbilder. Kvinners verdi defineres av verden. Å sammenligne oss med det vi ser og hører i verden, kan få oss til å føle at det er slik vi må være. Nå, mer enn noensinne, trenger vi alle å huske at vår verdi kommer av å være en Guds datter – ikke av det verden fremstiller at vi skulle være. Vår styrke kommer av vårt forhold til vår Fader i himmelen, vår Frelser og hverandre som søstre i evangeliet. Benytt deg av det.

Søster Stephens: Unge kvinner, Gud trenger dere, og vi trenger dere. Dere er den oppvoksende generasjon som er født med styrke til å stå sterkt mot utfordringene i disse siste dager. Bli med oss og bli kvinner som forstår Jesus Kristus og hans forsoning, kvinner som vil inngå og holde hellige pakter, og kvinner som vil samarbeide med hverandre og med prestedømsledere. Det er en velsignelse å være kvinne i enhver alder i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag. La oss dele vårt vitnesbyrd om hvem vi er og hvem vi blir. La oss dele våre budskap om glede, og fryde oss sammen!

5. Hvorfor er det viktig for prestedømsbærere og søstre i Hjelpeforeningen å samarbeide i fellesskap?

Søster Burton: Menn og kvinner har utfyllende oppgaver. Hver enkelt av oss tar med oss våre unike gaver og talenter for å bidra til rikets arbeid og for å styrke hverandre. Kvinner er halvparten av Herrens lagerhus, og er avgjørende for arbeidet. Vi har et perspektiv og et ønske om å bidra til å bygge opp riket som begynte med Eva, og fortsatte med Sara, Rebekka, Ester, Maria, Elisabet, Emma, Eliza og andre tapre søstre i denne siste evangelieutdeling og i fordums tid.

Når vi tenker på kraft og innflytelse, forbinder vi vanligvis kraft med prestedømskraft. Men en rettferdig kvinnes innflytelse har også enorm kraft. De samme egenskapene som er nevnt i Lære og pakter 121:41, som innbyr prestedømskraft, er de samme egenskapene som innbyr kraften i en kvinnes innflytelse – “overtalelse”, “langmodighet”, “mildhet og saktmodighet” og “oppriktig kjærlighet”. Disse tingene er nedlagt i vår guddommelige natur, og der finner vi vår mulighet til å øve god innflytelse på en effektiv måte.

Når vi samarbeider med våre brødre i prestedømmet, blir vi litt etter litt et mer Sion-aktig folk (se Moses 7:18).

Søster Reeves: Når vi leser “Familien – en erklæring til verden”, ser vi at vår himmelske Fader bruker menn og kvinners sterke sider i henhold til de oppgaver og det ansvar som vil bringe flest mulig av hans barn tilbake til ham.7 Hjelpeforeningens formål hjelper oss å gjøre det.

6. Hvordan er det for dere som presidentskap å samarbeide med profetene?

An Outpouring of the Spirit

Søster Burton: Akkurat slik Jesus Kristus var en forkjemper for kvinner på sin tid, er også hans apostler det i vår tid. Våre profeter er grundige i sine overveielser, og søker alltid innspill og perspektiv fra søstrene i Kirken. Jeg skulle ønske enhver søster i Kirken kunne se og høre og føle det vi får oppleve i vår omgang med profeter, seere og åpenbarere med jevne mellomrom. De er sanne disipler som uselvisk og med glede gir sitt liv til Herren idet de søker å gjøre hans vilje og stoler på hans tidsplan. De vitner ofte om at denne Kirken tilhører Jesus Kristus og at han leder og veileder den.

Søster Reeves: Når vi har våre lederes øre, noe vi ofte har, spør de oss stadig oftere. Brødrene i disse rådene lytter til og verdsetter det vi sier, og de samarbeider med oss om å nå våre felles mål.

Søster Stephens: Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum er spesielle vitner om Jesus Kristus. De kjenner ham. De er i ferd med å bli som ham. Så hvis du ønsker å forstå forholdet kvinnelige ledere har til disse vitnene om Jesus Kristus, kan du se på hans eksempel i Skriftene. Jesus Kristus forsvarte kvinner, inkluderte kvinner og foredlet kvinner. I råd med Brødrene har jeg ofte sett på dem og tenkt: “Dette er en liten del av hvordan det kan føles å være i Frelserens nærhet.”

7. Hvilken sammenheng er det mellom åndelig kraft og våre pakter?

Søster Stephens: Åndelig kraft kommer til oss gjennom paktene vi mottar og de paktene vi inngår. Vi får også åndelig kraft ved å holde våre pakter.

Åndelig kraft kommer når vi verdig tar del i nadverden på søndag. Det er da vi kan fornye alle pakter vi har inngått med Herren. Vi påtar oss hans navn, “minnes ham”, holder hans bud og prøver å leve slik at “hans Ånd alltid kan være hos [oss]” (L&p 20:77, 79).

Søster Burton: Om denne åndelige kraften sa Nephi: “Jeg, Nephi, så at Guds Lams kraft falt på de hellige i Lammets kirke” (1 Nephi 14:14). Er ikke ordet hellige inkluderende?

Nephi fortsetter i samme vers å si at Guds Lams kraft falt “på Herrens pakts folk som var adspredt over hele jordens overflate, og de var væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet”. Vi som “paktsfolk” – både menn og kvinner – kan være “væpnet med rettskaffenhet og med Guds kraft i stor herlighet”. Dette er den guddommelige fremtid for alle Guds barn som holder sine pakter.

Søster Stephens: Vi kan forstå rekkevidden av vår guddommelige fremtid ved å svare på to spørsmål: (1) Vet du hvem du er? (2) Vet du hva du har? Hvis vi forstår hva vi har, vil vi forstå at vi har alt vi trenger. Gjennom ordinanser og pakter vi inngår i templet, har vi velsignelsene, kraften og myndigheten over alle ting som henhører til prestedømmet. Vi blir ikke ordinert. Vi vet ikke hvorfor. Å bli ordinert til prestedømmet fra far til sønn har vært Guds orden siden Adam og Evas tid.

Søster Reeves: Jeg har et vitnesbyrd om at paktslojale kvinner erkjenner at vår Fader har gitt oss alt vi trenger for å komme tilbake til hans nærhet ved å inngå og holde pakter.

8. Hva er det viktigste dere vil at søstre i Hjelpeforeningen skal huske?

Family life

Søster Burton: I Lære og pakter 45:3 står det: “Lytt til ham som er talsmannen hos Faderen, han som taler deres sak for hans åsyn.”

“Derfor, Fader, spar disse mine brødre [og søstre] som tror på mitt navn, så de kan komme til meg og få evig liv” (vers 5). Jeg elsker Jesu Kristi ømhet til oss. Han taler vår sak fordi han elsker oss! Han ønsker at vi skal komme til ham! La oss vise kjærlighet og øke vår tro på Jesus Kristus og vår himmelske Fader.

Som Guds paktsdøtre som er spredt over hele jorden i dag, er vi væpnet i stor herlighet med rettskaffenhet og med Guds kraft. Når vi husker vårt formål, gleder oss over og holder våre pakter, vil vi bli sett på som “annerledes og forskjellige fra alle andre kvinner i verden – på en positiv måte”, og vi kan bidra til å forberede verden til vår Frelser Jesu Kristi gjenkomst.