2017
Vis nestekjærlighet for andre

Vis nestekjærlighet for andre

“Jesus Kristus er… det fullkomne eksempel på kjærlighet …

Vi ønsker å bruke evangeliets lys til å se andre slik Frelseren gjør – med medfølelse, håp og nestekjærlighet. Dagen vil komme da vi vil ha en fullstendig forståelse av andres hjerter og vil være takknemlig for å ta imot nåde – akkurat som vi tar imot andre med nestekjærlige tanker og ord …

Vår forpliktelse og vårt privilegium er å oppriktig akseptere forbedringer hos alle mens vi strever etter å bli mer lik vår Frelser, Jesus Kristus.”