2017
Ta på deg din rustning

Barn

Ta på deg din rustning

Liahona Magazine, 2017/03 Mar

Det er mange dårlige ting i verden i dag. Evangeliet er som et skjold som beskytter oss. Her er 10 ting president Eyring ber oss gjøre for å beskytte oss. For hver av dem finner du tallet på bildet og tegner en strek mellom punktene. Fargelegg så tegningen når du er ferdig!

  1. Holde sabbatsdagen hellig

  2. Hedre prestedømmet

  3. Inngå og holde pakter

  4. Arbeide med slektshistorie

  5. Dra til templet

  6. Omvende deg

  7. Be

  8. Utføre tjeneste for andre

  9. Bære vitnesbyrd

  10. Lese i Skriftene