2014
Forberedelse til livets muligheter

Forberedelse til livets muligheter

Ønsker du en storartet fremtid? Skaff deg utdannelse!

Preparing for Life's Opportunities

Bakgrunn: Hemera/Thinkstock; Banner: Kelly-anne Leyman/stock/thinkstock

Når leksene dine begynner å hope seg opp og du lurer på om all innsatsen er verdt det, kan du tenke på disse rådene fra Det første presidentskap. Deres visdomsord kan hjelpe deg å komme gjennom neste bunke notater med litt ekstra motivasjon.

Ettersom utdannelse har en enorm innvirkning på din fremtid og er “en viktig del av vår himmelske Faders plan for å hjelpe deg å bli Ham mer lik” (Til styrke for ungdom [2011], 9), vil du oppdage at det er verdt enhver anstrengelse.

President Thomas S. Monson

Undervisning fra himmelen

Monson, Thomas S.

“Noe av det du lærer i livet, lærer du av dine foreldre, mens du lærer andre ting på skolen og i kirken. Men det finnes bestemte tider når du vet at vår himmelske Fader er den som underviser, og du er hans elev.”

“Den som hedrer Gud, blir hedret av Gud,” Lys over Norge, jan. 1996, 49.

Livets hav

“På livets hav blir den stolte ydmyket, skulkeren blir avslørt og lederen gjør seg gjeldende. For å seile trygt og nå deres ønskede havn, må dere ha kartene for hånden – og de må være oppdaterte. Dere trenger å lære av andres erfaring, stå fast på prinsipper, utvide deres interesser, være forståelsesfulle når det gjelder andres rettigheter til å seile på det samme havet, og dere må være pålitelige i utførelsen av deres plikter.

Deres innsats på skolen vil i betydelig grad påvirke deres muligheter når dere forlater skolen. Samtidig som dere strever for å oppnå et høyest mulig karaktersnitt, må dere huske hvor viktig det er virkelig å lære å tenke.”

“Great Expectations” (andakt ved Brigham Young University, 11. jan. 2009), 4; speeches.byu.edu.

Forberedelse kommer forut for prestasjon

“Forberedelse til livets muligheter og ansvar har aldri vært mer avgjørende. Vi lever i en omskiftende verden. Intens konkurranse er en del av livet. Rollen som ektemann, far, bestefar, forsørger og beskytter er vesentlig forskjellig fra hva den var for en generasjon siden. Forberedelse er ikke et spørsmål om muligens eller kanskje. Det er obligatorisk. Den gamle frasen “uvitenhet er lykke” er for alltid borte. Forberedelse kommer forut for prestasjon.”

“Plikten kaller,” Lys over Norge, juli 1996, 45.

President Henry B. Eyring

En lærevillig innstilling

Eyring, Henry B.

“Ettersom du er et barn av Gud, er det din bestemmelse å bli som ham, hvis du jobber hardt nok og er trofast. Det betyr at det ikke finnes noe som er sant som du ikke kan lære, fordi han kjenner all sannhet.

De fleste slutter å lære på grunn av frykt. De er redde for at de ikke kan lære. Du trenger aldri ha den frykten hvis du er trofast. Din formelle skolegang kan bli avbrutt av en eller annen grunn, men jeg vil du skal vite med absolutt sikkerhet at du kan lære hva enn Gud vil at du skal lære. Gode elever tror på det. De har den holdningen at de kan lære.”

“Do What They Think You Can’t Do,” New Era, okt. 1989, 6.

Herren kjenner deg

“Ditt liv blir nøye overvåket, og det samme blir mitt. Herren vet både hva han trenger at du gjør og hva du vil trenge å kunne for å gjøre det. Du kan med sikkerhet vite at han har forberedt muligheter til at du kan lære. Du vil ikke alltid se disse mulighetene, slik heller ikke jeg gjorde. Men når du setter de åndelige ting først i livet, vil du bli velsignet og føle deg styrt i retning av en viss lærdom, og du vil bli motivert til å arbeide hardere.”

“Real-Life Education,” New Era, april 2009, 6.

President Dieter F. Uchtdorf

Befalt å lære

Uchtdorf, Dieter F.

“For medlemmer av Kirken er ikke utdannelse bare en god idé – det er en befaling. Vi skal lære ‘om det som er både i himmelen og på jorden, og under jorden; om det som har vært og som er, det som snarlig skal skje; det som er hjemme og det som er ute i verden’ [se L&p 88:79-80].”

“To prinsipper for enhver økonomi,” Liahona, nov. 2009, 58.

Tålmodig utholdenhet

“Da jeg var 10 år gammel, ble familien min flyktninger i et nytt land. Jeg hadde bestandig vært flink på skolen – helt til vi kom til Vest-Tyskland… 

Ettersom så mye av pensumet var nytt og fremmed for meg, ble jeg hengende etter. For første gang i livet begynte jeg å lure på om jeg ikke var gløgg nok til å gå på skole.

Heldigvis hadde jeg en lærer som lærte meg å være tålmodig. Han lærte meg at jevnt og trutt arbeid – tålmodig utholdenhet – ville hjelpe meg å lære.

Med tiden gikk de vanskelige fagene lettere – til og med engelsk. Langsomt begynte jeg å innse at hvis jeg anstrengte meg konsekvent, kunne jeg lære. Det gikk ikke raskt, men med tålmodighet gikk det.”

“Fortsett i tålmodighet,” Liahona, mai 2010, 57.