2014
Bright Idea

EN GLIMRENDE IDÉ

Gud vår evige Fader lever og elsker oss.

Måtte vi innse hvor nær oss han er villig til å komme,

hvor langt han vil gå for å hjelpe oss,

og hvor høyt han elsker oss.

President Thomas S. Monson

Fra “Til vi ses igjen,” Liahona, mai 2014, s 115.

Illustrasjoner: Jom Madsen