2014
Jeg har en venn som alltid snakker negativt om seg selv. Hvordan kan jeg hjelpe henne å få bedre selvfølelse?

Jeg har en venn som alltid snakker negativt om seg selv. Hvordan kan jeg hjelpe henne å få bedre selvfølelse?

To the Point

Din tilnærming til din venns problem avhenger av alvorlighetsgraden. For eksempel kritiserer hun kanskje seg selv rett og slett for å virke ydmyk eller få komplimenter eller bekreftelse fra andre. I så fall kan du fortsette å berolige henne, men også forsiktig prøve å få henne til å fokusere mindre på seg selv og mer på andre. Slik vil hun finne større tilfredshet og egenverd, så vel som sann ydmykhet.

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, har sagt: “Vi finner ikke ydmykhet ved å se ned på oss selv. Vi finner ydmykhet ved å se mindre på oss selv” (“Stolthet og prestedømmet,” Liahona, nov. 2010, 58).

Hvis problemet virker mer alvorlig – dersom du mistenker at hun lider av alvorlig depresjon – kan du oppmuntre henne til å snakke med foreldrene, en rådgiver på skolen eller biskopen. Du kan også gå til dem selv og forklare situasjonen. De kan sørge for at hun får den hjelpen hun trenger, i tillegg til profesjonell hjelp om nødvendig.