2014
Hvordan kan jeg vise kjærlighet mot noen som er uvennlige mot meg?

Hvordan kan jeg vise kjærlighet mot noen som er uvennlige mot meg?

Frelseren sa: “Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere” (Matteus 5:44). Dette budet er ikke lett å følge, fordi det strider mot vår natur – eller med andre ord mot det naturlige menneske (se Mosiah 3:19). Hvor begynner vi? Her er noen forslag.

  • Prøv å se på alle mennesker som vår himmelske Faders barn. Det er ikke bare en fin tanke – det er en realitet. La det synke dypt inn i ditt hjerte, og din omgang med andre vil kanskje endre seg.

  • Vær klar over at den slags kjærlighet som Frelseren befaler oss å ha, i virkeligheten er en gave fra Gud, så du må “be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans Sønn Jesus Kristus” (Moroni 7:48).

  • Finn små måter å utføre tjeneste for dem som er uvennlige på. Du vet aldri når det kan hjelpe dem å forandre seg, men selv om de ikke gjør det, vil det hjelpe deg å være vennlig.

  • Del evangeliet med dem, selv om det er bare å uttale et enkelt og urokkelig vitnesbyrd om en enkel sannhet – for eksempel: “Vi er alle Guds barn.”