2014
Paktens vei

Paktens vei

Liahona Magazine, 2014/09 Sep

Med overbevisning

En pakt er en avtale med Gud,

et løfte jeg gir til vår Far.

Og kjærlig han alltid velsigner meg

hvis trofast jeg søker hans svar.

Jeg lover å holde hans bud til oss,

og hvis jeg vil bli i hans lys,

da lover han store velsignelser.

En fylde av glede meg bys.

Jeg holder og hedrer min dåpspakt

og påtar meg Jesu navn.

Da minnes jeg ham og hans bud til oss,

og er trofast disippel av ham.

Jeg gjerne fornyer min pakt så kjær

hver sabbat når nadverd jeg får.

Og en dag trer jeg inn i templet

og hellige pakter forstår.

Jeg vil nå minnes min pakt med Gud.

Den viser meg veien til Faderens bo.

Jeg vil ha tro på min pakt med Gud

og bli på min vei, på paktens vei,

og sikre meg fred og ro.

Jeg blir på min vei, på paktens vei,

og sikrer meg fred og ro.

© 2014 Marvin K. Gardner og Vanja Y. Watkins. Ettertrykk forbudt. Brukt med tillatelse.
Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i kirken eller i hjemmet.
Denne notis må komme med på alle kopier.

A covenant is an agreement,

A promise I make with the Lord.

He lovingly offers to bless me

If I will be true to His word.

I promise to keep His commandments,

And if in His light I abide,

He promises infinite blessings—

A fulness of joy by His side.

To honor my baptismal covenant

I’ll take Jesus’s name upon me,

Remember Him, keep His commandments.

His faithful disciple I’ll be.

I’ll gladly renew precious covenants

Each Sabbath through sacrament prayer,

And someday I’ll enter the temple

And make sacred covenants there.

I will remember my covenants.

They show me the path to my Father above.

I will be true to my covenants

And stay on the path, my covenant path,

Secure in my Savior’s love.

I’ll stay on the path, my covenant path,

Secure in my Savior’s love.