2014
Innblikk

Innblikk

Hvor kan jeg finne håp?

“Hver enkelt av oss opplever stunder når vi trenger å vite at det vil bli bedre… Jeg lover at det er nettopp dette Jesu Kristi evangelium tilbyr oss, spesielt i vanskelige tider. Det finnes hjelp. Det finnes lykke… Ikke stopp. Fortsett å gå. Fortsett å prøve… Det vil gå bra til slutt. Stol på Gud og tro på det gode som skal komme… Noen velsignelser kommer snart, noen kommer sent, noen kommer ikke før i himmelen – men de kommer.

Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum, “En yppersteprest for de goder som skulle komme,” Liahona, jan. 2000, 42, 45.