2014
Jesaja

Profeter i Det gamle testamente

Jesaja

“Jesaja er på alle måter den store messianske profet i Det gamle testamente, og som sådan er dette den mest gjennomtrengende profetiske røst i denne opptegnelsen.”1 —Eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum

Prophet Isaiah Foretells Christ's Birth, The

Profeten Jesaja forutsier Kristi fødsel, av Harry Anderson; skriftrull: bubaone/iStock/Thinkstock; bakgrunn: forplayday/iStock/Thinkstock

Jeg er sønn av Amos, og navnet mitt betyr “Herren er frelse”.2 Jeg arbeidet som profet i Jerusalem i 40 år, fra 740-701 f.Kr. Jeg profeterte i Jerusalem under fire kongers regjering, og jeg var kong Hiskias fremste rådgiver, noe som ga meg stor religiøs innflytelse.3

Jeg profeterte ikke bare om hendelser som var relevante for min egen tid og mitt eget folk, men også om fremtidige hendelser som påvirker hele den menneskelige familie. Jeg forutsa Frelserens fødsel: “Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.”4 Jeg erklærte at Jehova ble salvet for “å forkynne et godt budskap for de elendige… til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne.”5 Jeg profeterte også at etter hans annet komme er “Herren, hærskarenes Gud… konge på Sions berg og i Jerusalem. Og Guds herlighet skal stå for hans eldstes øyne.”6

Min bruk av symbolikk og poesi tilslører min lære for dem som ikke er beredt til å forstå eller følge den. Men de som flittig studerer min lære med Den hellige ånds hjelp, kan forstå mine profetier.7

Jeg var den siste av de store profetene som underviste de israelittiske stammene før de begynte å bli adspredt fra det hellige land.