2014
Ideer til familiens hjemmeaften

Ideer til familiens hjemmeaften

Dette nummeret inneholder artikler og aktiviteter som kan brukes på familiens hjemmeaften. Her er to eksempler.

“Skjulte sår kan leges,” side 14: Se på spørsmålene på side 18 i denne artikkelen, og vurder å sette av tid til å snakke med hvert av barna på tomannshånd om pornografi. Siden tenåringer noen ganger vender seg til pornografi for å takle utfordringer, kan du overveie eksemplet du setter på hvordan man takler utfordringer og hvordan du kan få dine barn til å ønske å forbedre seg. Under leksjonen kan dere snakke om familiens regler for datamaskiner og gjennomgå generalkonferansetaler om dyd (for eksempel Elaine S. Dalton, “La oss vende tilbake til dyd,” Liahona, nov. 2008, 78). Du kan også bruke minneverdige gjenstander for familien – slik som bryllupsfotografier og antrekk brukt ved barnevelsignelser – som hjelp til å fortelle historier om hvordan dyd har velsignet deg.

“Ti hemmeligheter bak sann popularitet,” side 62: Vurder å bruke prinsippene i denne artikkelen til å undervise barna om hvordan de kan få nye venner. Du kan lage 10 ordstrimler, en for hver nestekjærlig egenskap i artikkelen (se også 1 Korinterbrev 13). Spør barna hvordan hver egenskap kan gjøre dem til en god venn. Finn så noen som trenger hjelp i menigheten eller grenen eller nabolaget, og finn måter å hjelpe vedkommende på. Det kan være lurt å gjennomføre planen for å hjelpe andre umiddelbart, og begynne med å be som familie om nestekjærlighet.

På ditt språk

Liahona og annet av Kirkens materiale er tilgjengelig på mange språk på languages.lds.org.