2014
Notater fra konferansen, april 2014

Notater fra konferansen, april 2014

“Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt… enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme” (L&p 1:38).

Under: foto av snø: Andrew Park/iStock/Thinkstock; foto av blomster: neirfy/iStock/THinkstock