2014
Elsk din neste som deg selv

Hva vi tror på

Elsk din neste som deg selv

“Når vi står opp hver morgen, la oss bestemme oss for å reagere med kjærlighet og vennlighet på alt som måtte komme vår vei.” —President Thomas S. Monson

Da en lovlærd spurte Jesus hvilket av budene som var størst, kunne han ha valgt et hvilket som helst av de mange budene fra Det gamle testamente, fra Moseloven eller fra de ti bud. I stedet oppsummerte han alle budene med disse to:

“Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Dette er det største og første bud.

Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv” (Matteus 22:37-39).

Som president Thomas S. Monson sa på forrige generalkonferanse, hjelper det å holde ett bud oss med å holde det andre: “Vi kan ikke virkelig elske Gud dersom vi ikke elsker våre medreisende på denne jordiske reise. Heller ikke kan vi fullt ut elske våre medmennesker hvis vi ikke elsker Gud, alles Fader… Vi er alle åndebarn av vår himmelske Fader, og som sådan er vi brødre og søstre. Hvis vi har denne sannheten i tankene, vil det bli enklere å elske alle Guds barn” (“Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet,” Liahona, mai 2014, 91).

Å utvikle nestekjærlighet – Kristus-lignende kjærlighet til andre – vil forbedre våre relasjoner, hjelpe oss å utføre tjeneste med glede, og gjøre oss egnet til evig liv (se Moroni 10:21). Nestekjærlighet er en åndelig gave som vi kan be om og leve for. Den blir “skjenket alle som er sanne etterfølgere av… Jesus Kristus” (Moroni 7:48). Det er den “enda bedre vei” (1 Korinterbrev 12:31) som apostelen Paulus omtalte, og innebærer å være vennlig, tålmodig, ydmyk, saktmodig, håpefull og generøs (se 1 Korinterbrev 13).

Livet er det perfekte laboratorium for å utvikle nestekjærlighet. Frelserens lære kalt den gylne regel, kan veilede våre handlinger: “Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem” (Matteus 7:12). Vi er alle ufullkomne, men vi ønsker alle å bli behandlet med vennlighet til tross for våre feil.

Tenk over disse læresetningene fra president Monson om de mange måtene vi kan vise kjærlighet til andre på:

“Noen av våre største muligheter til å vise vår kjærlighet vil være i vårt eget hjem.”

“Når det er nødvendig for oss å irettesette en annen, skulle vi etterpå vise større kjærlighet” (se L&p 121:43).

“Tilgivelse skulle gå hånd i hånd med kjærlighet… Anklager holder såret åpent. Bare tilgivelse leger.”

“Kjærlighet kommer til uttrykk på mange måter: et smil, et vink, en vennlig kommentar, en kompliment.”

“Andre uttrykk kan være mer ubestemmelige, som å vise interesse for en annens aktiviteter, undervise i et prinsipp med vennlighet og tålmodighet, eller besøke en som er syk eller bundet til hjemmet.”

Fra “Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet,” Liahona, mai 2014, 91–94.

Illustrasjoner: David Habben