2014
Hunts velsignelse

Hunts velsignelse

Vær en velsignelse-detektiv! Se nøye på fotavtrykkene, og finn venstre- og høyre-føtter som passer sammen. De venstre fotavtrykkene er ting vi kan gjøre for å etterleve evangeliet. De høyre fotavtrykkene er velsignelser som kommer ved å gjøre dem. Når vi følger det fotavtrykkene sier, kan vi holde oss på veien tilbake til vår himmelske Fader.

Vær takknemlig

Be

Utfør tjeneste

Vær ærlig

Vær et godt eksempel

Betal tiende

Ta nadverden

Tilgi andre

Vær lydig

Les i Skriftene

Alma 62:51

L&p 24:7

L&p 97:8

Johannes 13:15-17

Malaki 3:10

L&p 20:77, 79

Matteus 6:14

L&p 82:10

2 Nephi 32:3

L&p 59:15-16