2014
Forsoningen og pakter

Doktrinær klargjøring

Forsoningen og pakter

Sacrament. Passing and partaking

“Å inngå og holde hellige pakter setter oss i åk sammen med vår Herre Jesus Kristus. I virkeligheten ber Frelseren oss om å stole på ham og trekke i lag med ham, selv om vår beste innsats hverken kommer opp mot eller kan sammenlignes med hans. Når vi stoler på og trekker lasten sammen med ham på reisen gjennom jordelivet, er hans åk virkelig gagnlig og hans byrde lett. 

Pakter som mottas og overholdes med integritet, og ordinanser som utføres ved riktig prestedømsmyndighet, er nødvendig for å motta alle velsignelser som er gjort tilgjengelig ved Jesu Kristi forsoning. For i prestedømmets ordinanser blir guddommelighetens kraft tilkjennegitt for menn og kvinner i kjødet, herunder forsoningens velsignelser (se L&p 84:20-21).”

Eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, “Så de kunne bære sine byrder med letthet,” Liahona, mai 2014, 88.