2014
Takknemlighet

Et profetisk løfte

Takknemlighet

Uchtdorf, Dieter F.

“Vi kan velge å være takknemlige, uansett hva som skjer.

Denne typen takknemlighet overvinner hva enn som skjer rundt oss. Den overvinner skuffelse, motløshet og fortvilelse. Den blomstrer like vakkert i vinterens iskalde landskap som den gjør i sommerens behagelige varme…

I smerte kan vi juble over Kristi forsoning. I sorgens bitre kulde kan vi oppleve nærheten og varmen av himmelens favn.”

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, “Takknemlig i alle omstendigheter,” Liahona, mai 2014, 75.