2014
Susume!

Susume!

“Gå frem i tro” er et uttrykk som skulle veilede oss gjennom livet.

Susume!

Illustrasjoner: Julia Yellow

I den japanske oversettelsen av salmen “Vi er kalt” (Salmer, nr. 164), er de engelske ordene onward og forward oversatt med susume. Dette ordet har vesentlig betydning for meg på grunn av noe som skjedde for noen år siden da jeg var stavspresident i Fukuoka i Japan.

Kirkens president, Gordon B. Hinckley (1910-2008), var på besøk, og jeg ble bedt om å ledsage ham. Under ett møte var 300 heltidsmisjonærer samlet for å lytte til profeten. Den hellige ånd fylte kirkesalen, og mange av oss gråt av glede. Vi sang “Vi er kalt” på japansk, og gjentok om og om igjen susume, susume. President Hinckley spurte misjonspresidenten som satt ved siden av ham: “Hva betyr susume?”

“Det betyr ‘gå fremover’,” svarte misjonspresidenten.

Møtet var fortreffelig. President Hinckley oppmuntret og motiverte misjonærene. Etterpå vinket han farvel til dem og forlot bygningen. Da han satte seg i bilen min for å dra tilbake til hotellet, sa han ett ord til meg på japansk: “Susume!”

Et storartet budskap

Det ordet ble et motto for meg: “Gå fremover! Vær positiv! Møt fremtiden med tro!” Det er det samme budskapet som gis til Kirkens ungdom i den siste delen av Til styrke for ungdom. Etter å ha sett nærmere på velsignelsene som følger av lydighet mot Herrens normer, i et kapittel med tittelen “Gå frem i tro”, står det: “Når du gjør det, vil Herren gjøre langt mer ut av ditt liv enn du selv kan. Han vil gi deg større muligheter, utvide din horisont og gi deg styrke. Han vil gi deg den hjelpen du trenger til å møte prøvelser og utfordringer. Du vil få et sterkere vitnesbyrd og finne sann glede når du lærer å kjenne din Fader i himmelen og hans Sønn, Jesus Kristus, og føler deres kjærlighet til deg” ([2011], 43).

Evangeliet lærer oss å gå frem i tro. “Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere” (Matteus 7:7). For meg betyr dette susume.

En velkjent historie

Samuraien var den militære adelen i Japan i middelalderen og tidlig moderne tid. Japanerne snakker fortsatt om en av dem, Ryoma Sakamoto, som døde i 1867. En av grunnene til at han fortsatt er så populær er at han alltid hadde en positiv innstilling. Han fryktet ikke noen eller noe. Han dro dit det var behov for ham. Inspirert av idealet at alle mennesker er skapt likeverdige, gjorde han alt for å etablere en ny regjering. Han ble imidlertid utsatt for et attentat og drept, og selv da han ble stukket flere ganger med en annen samurais sverd, ga han ikke opp. Han prøvde å reise seg og gå fremover. Dette er en svært velkjent historie i Japan.

Jeg forstår at vi alle har utfordringer og lidelser, og noen ganger kan vi føle at vi blir angrepet av våre fiender. Satan vil friste oss til å bli negative i vår tenkning og å oppgi alt håp.

Jeg vitner imidlertid om at evangeliet gir oss styrke til å si susume og gå videre. Evangeliet gir oss ikke negative budskap. Vi må reise oss og gå frem i tro, for vi har Herrens løfte om at vi ikke vil bli overvunnet. “Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs” (5 Mosebok 31:8).

Kilden til lykke

Mine kjære venner, jeg ønsker at dere skal være lykkelige. Sann lykke må bygge på kunnskap om at vår himmelske Fader lever. Han elsker og kjenner hver eneste en av oss. Han vet alt om oss – våre svakheter, vår styrke, gode sider, dårlige sider, utfordringer og lidelser. På grunn av hans kjærlighet til oss, sendte han sin Sønn for å frelse oss. Jesus Kristus er min Frelser. Han er min families Frelser. Han er din Frelser. Han veileder oss. Han leder oss. Jeg vet at denne kirken er hans Kirke, og jeg vet at president Thomas S. Monson er vår levende profet.

Jeg lover deg at hvis du har en positiv innstilling og oppsøker gode ting, vil Den hellige ånd være med deg. Hvis du tenker på Gud og gode ting, vil Den hellige ånd lede deg. Du vil være i stand til å oppmuntre deg selv til å “gå frem”, og til tross for dine prøvelser vil du gå videre i tro.