2014
Jeg ba som Alma for vennen min

Jeg ba, som Alma, for vennen min

Artikkelforfatteren bor i Federal-distriktet i Brasil.

“Og dette fordi han ba i tro” (Alma 31:38).

Praying Like Alma for My Friend

Min beste venn hadde blitt med meg i kirken de siste to ukene. Men da jeg inviterte ham igjen, sa han at han ikke ville bli med meg. Han ønsket å nyte resten av helgen ved å sove lenge og gå ut for å ha det litt gøy. Jeg godtok svaret hans, men innvendig ble jeg lei meg fordi jeg virkelig ønsket at han skulle komme og føle Ånden og lære av Gud. Da jeg kom hjem, gikk jeg på rommet mitt og ba, og fortalte vår himmelske Fader om min tristhet og ba om hans trøst og veiledning.

Etter at jeg avsluttet bønnen gikk jeg til kjøkkenet for å ta oppvasken. Far spurte om vennen min skulle bli med meg i kirken igjen dagen etter. Da jeg fortalte ham hva vennen min hadde sagt, skjønte far at jeg var bekymret og lei meg. Alt han sa var: “Du har gjort din del. Folk har handlefrihet. Du har sådd et frø.” Min fars trosfylte ord ga meg fred.

Som forberedelse til Søndagsskolen leste jeg Alma 30-32. I kapittel 31 ber Alma til Herren av hele sitt hjerte for sine brødre zoramittene, som forkastet Herrens veier og begynte å komme på avveier. Da jeg leste ordene hans, rørte Ånden ved meg, og jeg ble også inspirert til å be.

Jeg knelte og holdt en bønn som lignet på Almas for min beste venn. I likhet med Alma fortalte jeg min himmelske Fader at “hans sjel er dyrebar, og han er min bror. Gi meg derfor kraft og visdom, O Herre, så jeg kan bringe ham, min bror, tilbake til deg” (se Alma 31:35).

Dagen etter gjorde jeg meg klar til kirken, vel vitende om at min venn ikke ville bli med meg. Likevel følte jeg fred fordi jeg, i likhet med Alma, hadde bedt i tro. Idet jeg skulle dra til kirken, fikk jeg telefon fra min venn. Han spurte om jeg allerede hadde dratt hjemmefra og om jeg kunne komme innom og hente ham. Vi hadde et flott møte den søndagen, og jeg vet at Ånden vitnet for ham om sannheten.

Jeg vet at min venn ikke var den eneste som ble velsignet på grunn av Mormons bok og troens bønn den dagen. Mitt eget vitnesbyrd om Herren og denne boken ble styrket, og dette vitnesbyrdet fikk meg til å reise på misjon og gjorde det mulig for meg å vitne om sannheten. Jeg vet at Mormons bok bringer oss nærmere Gud, at den lærer oss å komme til Kristus og at han vil frelse vår sjel.