2014
Etterlevelse av evangeliet velsigner min familie

Bring Primær hjem

Etterlevelse av evangeliet velsigner min familie

Lær mer om denne månedens Primær-tema!

Hva er noen av velsignelsene vår himmelske Fader har gitt deg? Noen velsignelser er lette å se, som den vakre verden vår himmelske Fader har skapt eller en ny bror eller søster i familien. Men noen ganger må du være ekstra oppmerksom for å legge merke til vår himmelske Faders velsignelser. I denne historien om Nephi kan du se om du kan finne velsignelsene Nephi og hans familie mottok fordi de etterlevde evangeliet. (Du kan også lese historien i 2 Nephi 5.)

Herren advarte Nephi og ba ham lede folket ut i villmarken slik at lamanittene ikke skulle skade dem. Nephi var lydig. Han samlet familien og alle som trodde på Guds ord. De reiste i villmarken i mange dager. Til slutt slo de leir og begynte å arbeide. De sådde frø, og avlingene vokste godt. De alet opp mange dyr. De bygget bygninger og et tempel hvor de kunne tilbe Gud. Nephi underviste folket fra Skriftene, og de holdt budene.

Nephi skrev at folket “levde på en måte som bragte lykke” (2 Nephi 5:27). Det betyr at de levde på en måte som hjalp dem å være lykkelige. Når vi etterlever evangeliet, får vi velsignelser som kan hjelpe oss å være lykkelige.

Nephis tempel, av Michael T. Malm; illustrasjon: Thomas Child