2014
Er du forberedt?

Barn

Er du forberedt?

Svar: Riktig, riktig, galt, riktig, galt

President Monson har bedt hver enkelt av oss om å være forberedt på vanskelige tider, og å hjelpe andre i deres vanskeligheter. Ta denne spørreleken med riktige eller gale svar for å se om du er klar!

Jeg kan alltid finne noen å hjelpe. Riktig □Galt □

Jeg kan være takknemlig for alt jeg allerede har.Riktig □Galt □

Jeg har ingen talenter å dele med noen.Riktig □Galt □

Det er lurt å spare penger til senere. Riktig □Galt □

Jeg trenger nye leker og klær for å være lykkelig.Riktig □Galt □

Foto: BernardaSv/iStock/Thinkstock; illustrasjon: Val Chadwick Bagley