2014
Hvorfor trenger vi å adlyde budene?

Et spesielt vitne

Hvorfor trenger vi å adlyde budene?

Fra “Lydighet mot loven er frihet,” Liahona, mai 2013, 86-88.

Medlemmene av De tolv apostlers quorum er spesielle vitner om Jesus Kristus.

Vår himmelske Faders mål er vår evige lykke.

Hans bud er veikartet for å vende tilbake til ham.

Vi skulle adlyde alle Guds lover.

Vi må ikke velge og vrake hvilke bud vi syns er viktige.

Illustrasjon: Matt Smith