2014
Styrk ungdom ved hjelp av oppbyggende aktiviteter

Styrk ungdom ved hjelp av oppbyggende aktiviteter

Trenger du forslag til en ungdomsaktivitet? På lds.org/youth/activities finner du over 160 forslag.

Som mor, far eller leder for ungdom ønsker du å styrke dine barn og ungdommene i menigheten eller grenen. De vokser opp i en tid da verdens normer beveger seg bort fra evangeliets normer. De føler seg ofte alene i sine anstrengelser for å etterleve evangeliet. Heldigvis kan de få styrke ved å delta i meningsfylte aktiviteter sammen med andre ungdommer.

Aktiviteter kan styrke og redde ungdom

Vellykkede aktiviteter gir ungdom en sunn ramme for å lære og etterleve evangeliet. De hjelper ungdom å forberede seg til fremtidige oppgaver, utvikle talenter og interesser, lære lederegenskaper og fremme vennskap når de samhandler med andre unge menn og unge kvinner. Aktiviteter kan gi ungdom muligheter til å utføre meningsfylt tjeneste for andre i lokalsamfunnet. Aktiviteter kan også hjelpe deg å utvikle positive mentorrelasjoner med ungdommene.

Mindre aktive medlemmer og de som ikke deler vår tro, kan også nyte det morsomme og uformelle miljøet på ungdomsaktiviteter. “Aktiviteter er en av våre mest effektive måter å strekke oss ut for å redde andre på,” sier David L. Beck, Unge menns generalpresident. “Det finnes mange ungdommer som kanskje i utgangspunktet ikke sier ja til en invitasjon til å komme på et nadverdsmøte eller lytte til misjonærene, men gjerne ville blitt med oss på en morsom aktivitet. Mange konvertitter til Kirken sier at deres første kontakt med evangeliet kom da en venn inviterte dem til en ungdomsaktivitet.”

En av de viktigste ingrediensene for vellykkede aktiviteter er engasjement fra ungdommene. Under din veiledning kan ungdommene spille en betydelig rolle i planleggingen – ingen kjenner deres interesser, mål, ønsker og spørsmål bedre enn de selv gjør. Når quorums- og klassepresidentskap tar ledelsen i planlegging og gjennomføring av aktiviteter basert på behovene til ungdommene i menigheten eller grenen, blir ungdommene mer engasjert og interessert, og vil til syvende og sist få bedre opplevelser.

En rekke aktiviteter

lds.org/youth/activities finner du over 160 forslag til aktiviteter som kan inspirere ungdommene mens de planlegger. Nettstedet foreslår også måter som kan hjelpe deg å kartlegge behovene til de unge mennene og kvinnene på, sammen med planleggings- og kommunikasjonsverktøy som kan hjelpe ungdom og voksne ledere å gjennomføre ideene sine. Du kan også sende inn egne forslag til aktiviteter på nettstedet.

Nettstedet foreslår aktiviteter for å yte tjeneste for andre, dele evangeliet med andre, utvikle fysisk helse, fremføre musikk og kunst, forberede seg til fremtidige oppgaver, gjøre tempelarbeid og slektshistorie, og mer. Etter hvert som ungdommene modnes og får mer ansvar, trenger de et bredt spekter av evner og erfaringer for å kunne bli i stand til å bli den beste de kan bli på veien til opphøyelse. “For å forberede seg til det arbeid vår himmelske Fader har til dem,” sier eldste Paul B. Pieper i De sytti, “trenger våre unge erfaringer som vil hjelpe dem å vokse åndelig, fysisk, intellektuelt og sosialt. De mange forskjellige aktivitetskategoriene på nettstedet forsterker de mange mulighetene vi skulle gi våre ungdommer.”

Nettstedets aktiviteter forbedrer læring av evangeliet ved å koble aktivitetene til prinsippene ungdommene lærer i søndagens leksjoner og i Plikt overfor Gud og Personlig fremgang.

Når ungdom, ledere og familier samarbeider om å planlegge og gjennomføre aktiviteter som innbyr alle ungdommer til å komme til Kristus, vil den oppvoksende generasjon blir bedre forberedt på å utføre Herrens arbeid på jorden.

Moroløp på 5000 meter

Arranger et moroløp på 5000 meter (løping eller gange) for ungdommer og lokalsamfunnet.

Takt og tone på dans

Snakk om og vis passende oppførsel på dans.

Ferdigheter vi kanbruke til å yte tjeneste

Lær nye ferdigheter, og bruk dem så til å yte tjeneste for andre.

Talentoppvisning

Planlegg en talentoppvisning for ungdommer på menighetsplan.

Åpent hus med misjonærene

Planlegg, forbered og bekjentgjør et åpent hus med misjonærene, et kulturarrangement eller en annen aktivitet i det lokale møtehuset.

VENSTRE, FOTOILLUSTRASJON: WAVEBREAKMEDIA LTD/LIGHTWAVEMEDIA/THINKSTOCK