2014
La deg rive med

Plakat

La deg rive med

“Søk visdoms ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro”

(Lære og pakter 88:118).

Fotoillustrasjon: David Stoker