2014
Svar fra konferansen

Svar fra konferansen

Da min oldemor Edwards døde, ble min søster Mia og jeg lei oss. Selv om mor og far fortalte oss at vi ville få se oldemor igjen en dag og være en familie for alltid, var vi bekymret.

Pappa fortalte oss at vi kunne be om å få våre spørsmål om bestemor Edwards besvart på generalkonferansen. Jeg ba om å få vite om bestemor Edwards var lykkelig. Mia ba om å få vite om bestemor Edwards var sammen med sin mann og datter, som allerede hadde gått bort.

På møtet søndag formiddag under konferansen lyttet vi, og vi hørte profeten besvare våre spørsmål! President Monson sa at når mennesker dør, er det som om de går inn i et rom fylt med alle familiemedlemmene de elsker, som døde før dem. Så Mia visste at bestemor Edwards var sammen med sin mann og datter. Så leste president Monson noe fra Mormons bok som forteller oss at de rettferdiges ånder går til en tilstand av lykke (se Alma 40:11-12).1 Bestemor Edwards hadde alltid prøvd å velge det rette, så jeg visste at hun var lykkelig.

Mia og jeg var så glad for å vite at profeten taler for Gud og at Gud besvarer våre bønner. Vi er ikke bekymret for bestemor Edwards lenger. Vi vet at hvis vi følger hennes eksempel og velger det rette, vil vi en dag få se henne igjen.

Illustrasjon: Karen Lee

Mia (til venstre) og Abby