2014
Vår side

Vår side

Å dele evangeliet med andre

På skolen deler jeg evangeliet med læreren og klassekameratene. Jeg viser læreren Liahona, og forteller historier fra Mormons bok. Jeg vet at selv om de ikke er medlem av Kirken, kan de vite mer om Jesu Kristi evangelium. Det hjelper meg også å tenke på Jesus Kristus. Det hjelper meg å ha et vitnesbyrd om ham, hans evangelium og Mormons bok.

Ismael P., 9 år, Argentina

Enzo V., 6 år, Brasil

Jeg elsker å se templet, av Ivy A., 7 år, Georgia, USA

Jeg vet at Gud skapte en lykkelig verden for meg og deg!

Prince Humpry B., 5 år, Filippinene