2010–2019
Zpráva Církevního kontrolního oddělení za rok 2017
předchozí další

Zpráva Církevního kontrolního oddělení za rok 2017

Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Drazí Bratří, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv, Rada pro disponování desátky – tvořená Prvním předsednictvem, Kvorem Dvanácti apoštolů a Předsedajícím biskupstvem – schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy.

Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku.

Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2017 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy Církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy – totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze.

S úctou předkládá

Církevní kontrolní oddělení

Kevin R. Jergensen

výkonný ředitel