2010–2019
Vyjádření podpory úředníkům Církve
předchozí další

Vyjádření podpory úředníkům Církve

Rádi bychom oznámili, že statistická zpráva, která se v minulosti obvykle četla během tohoto zasedání dubnové generální konference, bude nyní zveřejněna na stránkách LDS.org bezprostředně po tomto shromáždění a bude uvedena také v konferenčním vydání církevních časopisů.

Nyní přednesu několik změn ve vedení Církve a jména generálních úředníků a úřednic a územních sedmdesátníků Církve pro vyjádření podpory. Poté bratr Kevin R. Jergensen, výkonný ředitel Církevního kontrolního oddělení, přečte výroční kontrolní zprávu.

Vzhledem k tomu, že starší Gerrit W. Gong a Ulisses Soares byli povoláni do Kvora Dvanácti apoštolů, navrhujeme je uvolnit ze služby v Předsednictvu Sedmdesáti.

Kromě toho uvolňujeme jako členy Předsednictva Sedmdesáti také starší Craiga C. Christensena, Lynna G. Robbinse a Juana A. Ucedu, a to s účinností od 1. srpna.

Ti, kteří si přejí vyjádřit těmto bratřím uznání za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme uvolnit následující bratry z jejich služby jako územní sedmdesátníky. Jsou to: Steven R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Mathias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia a Juan Pablo Villar.

Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím za jejich ochotnou službu, tak mohou učinit zvednutím ruky.

Navrhujeme s upřímnou vděčností uvolnit sestry Bonnie L. Oscarsonovou, Carol F. McConkieovou a Neill F. Marriottovou jako Generální předsednictvo Mladých žen. Také uvolňujeme členky generální komise Mladých žen, které sloužily rovněž znamenitě.

Všichni ti, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díků těmto sestrám za jejich vynikající službu a oddanost, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.

Navrhujeme uvolnit sestru Bonnie H. Cordonovou z povolání první rádkyně v Generálním předsednictvu Primárek.

Ti, kteří si přejí vyjádřit vděčnost sestře Cordonové, tak mohou učinit zvednutím ruky.

Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratřím jako novým členům Předsednictva Sedmdesáti, a to s okamžitou platností. Jsou to: Carl B. Cook a Robert C. Gay.

Následující bratří budou také sloužit jako členové Předsednictva Sedmdesáti, a to s účinností od 1. srpna 2018: starší Terence M. Vinson, José A. Teixeira a Carlos A. Godoy.

Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratřím jako novým sedmdesátníkům – generálním autoritám. Jsou to: Steven R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Mathias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar a Takashi Wada.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, projevte to stejným způsobem.

Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to: Richard K. Ahadjie, Alberto A. Álvarez, Duane D. Bell, Glenn Burgess, Víctor R. Calderón, Ariel E. Chaparro, Daniel Córdova, John N. Craig, Michael Cziesla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kylar G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Silvio Flores, Saulo G. Franco, Carlos A. Genaro, Mark A. Gilmour, Sergio A. Gómez, Roberto Gonzalez, Virgilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu I. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungwe S. Kongolo, George Kenneth G. Lee, Aretemio C. Maligon, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matswagothata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mehr II, Glen D. Mella, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Allistair B. Odgers, R. Jeffrey Parker, Victor P. Patrick, Denis E. Pineda, Henrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staheli, Djarot Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Wondra a David L. Wright.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme vyjádřit podporu Bonnie H. Cordonové jako generální presidentce Mladých žen, Michelle Lynn Craigové jako její první rádkyni a Rebecce Lynn Cravenové jako druhé rádkyni.

Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku.

Kdo je proti, může to vyjádřit stejným způsobem.

Navrhujeme vyjádřit podporu Lise Rene Harknessové jako první rádkyni v Generálním předsednictvu Primárek.

Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou v současné době povoláni.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je někdo proti?

Presidente Nelsone, průběh hlasování byl zaznamenán. Ty, kteří u kteréhokoli návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého presidenta kůlu.

Po tomto vyjádření podpory nyní máme 116 generálních autorit. Téměř 40 procent z nich se narodilo mimo území Spojených států – v Německu, Brazílii, Mexiku, na Novém Zélandu, ve Skotsku, v Kanadě, Jižní Koreji, Guatemale, Argentině, Itálii, Zimbabwe, Uruguayi, Peru, Jihoafrické republice, na Americké Samoi, v Anglii, Portoriku, Austrálii, Venezuele, Keni, na Filipínách, v Portugalsku, na Fidži, v Číně, Japonsku, Chile, Kolumbii a Francii.

Bratři a sestry, děkujeme vám za vaši stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích Církve.

Nyní zveme nové sedmdesátníky – generální autority, nové Generální předsednictvo Mladých žen a sestru Harknessovou z Generálního předsednictva Primárek, aby zaujali svá místa na pódiu.