Paz
    Notas de rodapé

    Paz

    Nas escrituras a paz pode significar tanto a ausência de conflito e tumulto como a calma e a serenidade interior, provenientes do Espírito que Deus concede aos Seus santos fiéis.

    Ausência de conflito e tumulto

    A paz que Deus concede aos obedientes