Auxílios de estudo
Mente


Mente

As faculdades intelectuais; os poderes conscientes do pensamento.