Mente
    Notas de rodapé

    Mente

    As faculdades intelectuais; os poderes conscientes do pensamento.