Auxílios de estudo
Vir a Cristo


Vir a Cristo

Nas escrituras, frequentemente significa aproximar-se de alguém, pelo ato de seguir ou obedecer, como na frase “vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele” (Morô. 10:32).