Alema 45

O le tala i le nuu o Nifae, ma a latou taua ma a latou faatuiesega, i aso o Helamana, e tusa ai ma le talafaamaumau a Helamana, lea sa ia tausia i ona aso.

Ua aofia ai le mataupu 45 e oo i le 62.

Mataupu 45

Ua talitonu Helamana i upu a Alema—Ua valoia e Alema le faafanoga o sa Nifaē—Ua ia faamanuia ma fetuu le laueleele—Atonu na aveina ae Alema e le Agaga, e pei lava o Mose—Ua tutupu tele faatuiesega i le Ekalesia. E tusa o le 73 T.L.M.

1 Faauta, o lenei sa oo ina olioli tele le nuu o Nifae, ona ua toe laveaiina i latou e le Alii mai lima o o latou fili; o lea na latou avatu ai le faafetai i le Alii lo latou Atua; ioe, ma sa latou aanapopogi soo ma sa tatalo tele, ma sa latou tapuai atu i le Atua ma le olioli tele naua.

2 Ma sa oo i le lona sefulu iva o tausaga o le nofoaiga a faamasino i le nuu o Nifae, na sau ai Alema i lona atalii o Helamana ma fai atu ia te ia: Ua e talitonu i upu na ou tautala atu ai ia te oe e uiga i na atalafaamaumau ua tausia?

3 Ma sa fai atu Helamana ia te ia: Ioe, ua ou talitonu i ai.

4 Ma sa toe fai mai Alema: Ua e talitonu ia Iesu Keriso, le o le a afio mai?

5 Ma sa fai atu o ia: Ioe, ua ou talitonu i upu uma na e tautala mai ai.

6 Ma sa toe fai mai Alema ia te ia: O le a e atausia ea au poloaiga?

7 Ma sa fai atu o ia: Ioe, o le a ou tausia au poloaiga ma lou loto atoa.

8 Ona fai mai lea o Alema ia te ia: Amuia lava oe; ma o le a afaamanuiaina oe e le Alii i lenei laueleele.

9 Ae faauta, ua ia te au ni isi mea teisi ou te avavalo atu ia te oe; ae o mea ou te vavalo atu ai ia te oe ia aua nei e faailoa atu; ioe, o mea ou te vavalo atu ai ia te oe o le a le faailoa atu lava, seia oo ina faataunuuina le valoaga; o lea ia tusi upu o le a ou fai atu ai.

10 Ma o upu nei: Faauta, ua ou iloa, o lenei lava nuu, o sa Nifaē, e tusa ma le agaga o faaaliga ua ia te au, i le afa selau tausaga mai le taimi o le a faaali mai ai e Iesu Keriso o ia lava ia te i latou, o le a faaitiitia i le ele talitonu.

11 Ioe, ma ona latou vaai ai lea i taua ma faamai, ioe, i oge ma le faamasaa toto, seia oo lava ina ale toe i ai le nuu o Nifae—

12 Ioe, ma o le pogai o lenei mea ona o le a faaitiitia i latou i le le talitonu ma pauu atu i galuega a le pouliuli, ma le amataaitu, ma ituaiga o amioletonu uma; ioe, ou te fai atu ia te oe, ona o le a latou agasala e faasaga i le malamalama ma le poto sili ona tele, ioe, ou te fai atu ia te oe, e mai i lena aso, e oo i le tupulaga lona fa, o le a le mavae atu uma ae lei oo mai lenei amioletonu tele.

13 Ma a oo mai lena aso tele, faauta, e lata lava ona oo mai o le taimi, o i latou o e o i ai nei, po o fanau a i latou o e ua faitauina nei i totonu o tagata o Nifae, o le a ale toe faitauina i totonu o tagata o Nifae.

14 Ae o soo se tasi e totoe, ma ua le faaumatiaina i lena aso tele ma le matautia, o le a afaitauina i totonu o sa Lamanā, ma o le a avea e pei o i latou, i latou uma, vagana ai ni isi e toaitiiti o e o le a taua o soo o le Alii; ma o i latou ia o le a saili e sa Lamanā eseia oo lava ina latou le toe i ai. Ma o lenei, ona o le amioletonu, o lenei valoaga o le a faataunuuina lava.

15 Ma o lenei sa oo ina ua uma ona fai mai e Alema nei mea ia Helamana, sa ia faamanuia o ia, ma isi foi ona atalii; ma sa ia faamanuia foi le eleele mo le amanuia o e e amiotonu.

16 Ma sa fai mai o ia: Ua faapea ona fetalai mai o le Alii le Atua—O le a afetuuina le laueleele, ioe, le laueleele lenei, i atunuu, ituaiga, gagana, ma nuu uma, e oo lava i le faaumatiaina o e fai amioleaga, pe a latou matua atoatoa; ma e pei ona ou fai atu, o le a faapea lava ona faia; ona o le fetuu lenei ma le efaamanuiaga a le Atua i luga o le laueleele, ona e le mafai ona silasila o le Alii i le agasala ma se tikeri iitiiti o le taliaina.

17 Ma o lenei, ina ua uma ona fai mai e Alema o nei upu, sa ia faamanuiaina le aekalesia, ioe, i latou uma o e o le a tutumau mausali i le faatuatuaga mai i lena taimi e oo i le lumanai.

18 Ma ina ua uma ona faia e Alema lenei mea sa ia alu ese atu i fafo o le laueleele o Saraʼemila, e peiseai e alu atu i le laueleele o Meleka. Ma sa oo ina le toe faalogoina se isi tala e uiga ia te ia; ao lona oti po o lona tanuga ua matou le iloa se mea e uiga i ai.

19 Faauta, o le mea lenei ua matou iloa, o ia o se tagata sa amiotonu; ma sa alu se tala i le ekalesia atoa ua aveina ae o ia e le Agaga, pe ua atanumia o ia e le aao o le Alii, e pei lava o Mose. Ae faauta, ua fai mai tusitusiga paia sa aveina e le Alii Mose ia te ia lava; ma ua matou manatu ua ia talia foi Alema i le agaga, ia te ia lava; o lea, o le pogai lenei, ua matou le iloa ai se mea e uiga i lona maliu ma lona tanuga.

20 Ma o lenei sa oo i le amataga o le lona sefulu iva o tausaga o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae, na alu atu ai Helamana i totonu o le nuu e talai atu le afioga ia te i latou.

21 Aua faauta, ona o a latou taua ma sa Lamanā ma le tele o faatuiesega ma faalavelave laiti sa i ai i totonu o le nuu, o lea sa tatau ai ona talai atu o le aafioga a le Atua i totonu o i latou, ioe, ma tatau ona faia ai o se faatonutonuga i le ekalesia atoa.

22 O lea, na o atu ai Helamana ma ona uso e toe faatumauina le ekalesia i le laueleele atoa, ioe, i aai uma i le laueleele atoa sa maua e le nuu o Nifae. Ma sa oo ina latou tofia ni faitaulaga ma ni aoao i le laueleele atoa, i luga o aulotu uma.

23 Ma o lenei sa oo ina ua uma ona tofia e Helamana ma ona uso o faitaulaga ma aoao i luga o aulotu uma, sa oo ina tulai mai se afaatuiesega i totonu o i latou, ma sa latou le fia uai mai i upu a Helamana ma ona uso;

24 Ae ua latou tutupu ae i le faamaualuluga, i le faafefeteina o o latou loto, ona o a latou aoa e sili ona tele; o lea sa faateleina ai lo latou mauoa i o latou elava mata, ma le fia uai atu ia latou upu, ia savavali ma le tonu i luma o le Atua.