Alema 63

Mataupu 63

Ua ave e Sepulona le tausiga o talafaamaumau ae mulimuli ane ave e Helamana—Ua malaga atu le toatele o sa Nifaē i le laueleele i matu—Ua fau e Hakota ni vaa, ia na folau atu i le sami i sisifo—Ua faatoilalo e Moronaea sa Lamanā i le taua. E tusa o le 56–52 T.L.M.

1 Ma sa oo i le amataga o le tausaga e tolu sefulu ma le ono o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae, na ave ai e aSepulona le tausiga o emea paia na na tuu atu ia Helamana e Alema.

2 Ma o ia o se tagata amiotonu, ma sa savali ma le tonu o ia i luma o le Atua; ma sa ia tausi e fai mea lelei e le aunoa, e tausi poloaiga a le Alii lona Atua; ma sa faapea foi lona uso.

3 Ma sa oo ina maliu foi Moronae. Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu ma le ono o le nofoaiga a faamasino.

4 Ma sa oo i le tausaga e tolu sefulu ma le fitu o le nofoaiga a faamasino, sa i ai se vaega toatele o tagata, sa oo le aofai i le lima afe ma le fa selau o tane, faatasi ma a latou ava ma a latou fanau, sa o ese atu i fafo mai le laueleele o Saraʼemila i le laueleele lea sa i amatu.

5 Ma o Hakota, ona o ia o se tagata sogasoga tele, o lea na alu atu ai o ia ma fau mo ia se vaa tele lava, i tuaoi o le laueleele o Nuumau, i tafatafa o le laueleele o Tuufua, ma tuuvaa atu i le sami i sisifo, i tafatafa ane o le alaueleele vaitiiti lea sa tau atu i le laueleele i matu.

6 Ma faauta, sa i ai le toatele o sa Nifaē sa ulu atu i totonu o lena vaa ma folau atu ai ma sauniuniga e tele, ma le toatele foi o fafine ma tamaiti e toatele; ma sa alu lo latou ala agai i matu. Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu ma le fitu.

7 Ma i le tausaga e tolu sefulu ma le valu, na fau ai e lenei tagata ni isi vaa. Ma sa toe foi mai le vaa muamua, ma sa sili atu le toatele o tagata na ulu atu i ai i totonu; ma sa latou ave foi sauniuniga e tele, ma toe folau atu i fafo i le laueleele i matu.

8 Ma sa oo ina le toe faalogoina se tala e uiga ia te i latou. Ma ua matou manatu ua malelemo i latou i le loloto o le sami. Ma sa oo ina sa i ai foi se isi vaa e tasi sa folau atu; ma o le mea ua alu i ai, ua matou le iloa.

9 Ma sa oo ina sa toatele tagata o e na o atu i le laueleele i amatu i le tausaga lenei. Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu ma le valu.

10 Ma sa oo i le tausaga e tolu sefulu ma le iva o le nofoaiga a faamasino, na maliu ai foi Sepulona, ma sa alu Korianetona i le laueleele i matu i se vaa, e momoli atu meaai i tagata o e na o atu i lena laueleele.

11 O lea sa tatau ai ia Sepulona ona faaee atu ia mea paia, ae lei maliu o ia, i luga o le atalii o aHelamana, o le na igoa ia Helamana, sa faaigoa i le igoa o lona tamā.

12 O lenei faauta, o ia atogitogiga uma sa i ai i le tausiga a Helamana sa tusia ma auina atu i totonu o le fanauga a tagata i le laueleele atoa, vagana ai vaega ia sa poloaiina e Alema e ele tatau ona auina atu.

13 E ui i lea, o nei mea sa poloaia ia tausia i le paia, ma atuulima faasolo atu i lalo mai le tasi tupulaga i le isi tupulaga; o lea, o le tausaga lenei, na tuu atu ai ia mea i luga o Helamana, ae lei maliu Sepulona.

14 Ma sa oo o le tausaga foi lenei sa i ai ni isi tagata faatuiese o e na o atu i sa Lamanā; ma sa toe faaosoina ai foi i latou i le ita e faasaga ia sa Nifaē.

15 Ma o le tausaga foi lenei e tasi na latou o mai ai i lalo ma se autau toatele lava e tau faasaga mai i le nuu o aMoronaea, pe e faasaga i le autau a Moronaea, lea na latou toilalo ai ma toe tutulia i tua i o latou lava laueleele, ma mafatia ai i se toesega tele.

16 Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu ma le iva o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae.

17 Ma ua faapea ona iu o le tala a Alema, ma Helamana lona atalii, ma Sepulona, o le o lona atalii.