Alema 59

Mataupu 59

Ua talosaga atu Moronae ia Paorana ia faamalosia le autau a Helamana—Ua ave e sa Lamanā le aai o Nifaea—Ua ita Moronae i le malo. E tusa o le 62 T.L.M.

1 O lenei sa oo i le tausaga e tolu sefulu o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae, ina ua mavae ona maua ma faitau e Moronae le atusi a Helamana, sa olioli tele o ia ona o le manuia, ioe, le manuia tele lea na maua e Helamana, i le mauaina mai o laueleele ia na faoa.

2 Ioe, ma sa ia faailoa atu lenei mea i ona tagata uma, i le laueleele atoa e latalata ane i le vaega lena sa i ai o ia, ina ia latou olioli foi.

3 Ma sa oo ina auina atu vave e ia ase tusi ia ePaorana, e manao e tatau ia te ia ona faatonu atu ia faapotopoto faatasi ni tagata e faamalosi ia Helamana, po o autau a Helamana, ina ia faigofie ia te ia ona taofi lena vaega o le laueleele lea sa faamanuiaina faavavega o ia i le toe maua mai.

4 Ma sa oo ina ua uma ona auina atu e Moronae lenei tusi i le laueleele o Saraʼemila, sa amata ona ia toe faataoto o se fuafuaga e mafai ai ona ia maua o laueleele ma aai ia na totoe na ave e sa Lamanā mai ia te i latou.

5 Ma sa oo ina ao faapea ona faia e Moronae sauniuniga e o atu e faasaga ia sa Lamanā i le taua, faauta, o tagata o Nifaea, o e na faapotopoto faatasi mai le aai o Moronae ma le aai o Liae ma le aai o Morianetona, sa osofaia e sa Lamanā.

6 Ioe, e oo ia i latou o e na faamalosia e sosola ese mai le laueleele o Maneti, ma mai le laueleele faataamilo ai, ua o atu ma ua aufaatasi ma sa Lamanā i le vaega lenei o le laueleele.

7 Ma ona o lo latou matua toatele lava faapea, ioe, ma lo latou maua o le malosi mai lea aso i lea aso, na latou o mai ai, e ala i le poloaiga a Amorona, e faasaga i tagata o Nifaea, ma sa amata ona latou fasi o i latou i se fasiga tele lava.

8 Ma sa matua toatele lava a latou autau sa oo ina faamalosia tagata na totoe o Nifaea e sosola mai i o latou luma; ma sa latou o mai lava ma auai i le autau a Moronae.

9 Ma o lenei, ona sa manatu Moronae e tatau ona i ai ni tagata e auina atu i le aai o Nifaea e fesoasoani i tagata e taofi lena aai, ma i lona iloa e sili atu ona faigofie le taofi o le aai mai le pau atu i lima o sa Lamanā nai lo le toe ave o le aai mai ia te i latou, sa manatu o ia o le a faigofie ona latou taofia o lena aai.

10 O lea na ia taofi ai lana autau atoa e taofi nofoaga ia sa ia toe maua mai.

11 Ma o lenei, ina ua vaai Moronae ua faoa le aai o Nifaea, sa faanoanoa tele o ia, ma amata ona masalosalo, ona o le amioleaga o le nuu, pe o le a latou le pauu atu ai i lima o o latou uso.

12 O lenei o le tulaga lenei sa i ai i ana kapeteni sili uma. Sa latou masalosalo ma ofo foi ona o le amioleaga o le nuu, ma o le mafuaaga o lenei mea ona o le manumalo o sa Lamanā ia i latou.

13 Ma sa oo ina ita Moronae i le malo, ona o lo latou ale popole e uiga i le saolotoga o lo latou atunuu.