Alema 62

Mataupu 62

Ua savali atu Moronae e fesoasoani ia Paorana i le laueleele o Kitiona—Ua fasiotia tagata-tupu o e na mumusu e puipui lo latou atunuu—Ua toe ave e Paorana ma Moronae le aai o Nifaea—E toatele sa Lamanā ua aufaatasi ma le nuu o Amona—Ua fasioti e Teanekuma o Amorona ma ua fasiotia ai foi o ia—Ua tulia sa Lamanā mai le laueleele, ma ua faatuina le filemu—Ua toe foi atu Helamana i le auaunaga ma atiae le Ekalesia. E tusa o le 62–57 T.L.M.

1 Ma o lenei sa oo ina ua maua e Moronae lenei tusi sa faalototeleina o ia, ma sa tumu i le olioli tele lava ona o le faamaoni o Paorana, ona o ia sa le o se afaalata foi i le saolotoga ma le faamoemoe o lona atunuu.

2 Ae sa ia faanoanoa tele foi ona o le amioletonu o i latou o e na tulieseina Paorana mai le nofoa-faamasino, ioe, i se aotelega, ona o i latou o e na fouvale faasaga i lo latou atunuu ma lo latou Atua foi.

3 Ma sa oo ina ave e Moronae se vaega toaitiiti o ona tagata, e tusa ma le manao mai o Paorana, ma tuu atu ia Liae ma Teanekuma le pule i luga o e na totoe o lana autau, ma alu lana savaliga agai i le laueleele o Kitiona.

4 Ma sa ia sisi le atagavai o le esaolotoga i soo se nofoaga sa ia ulu atu i ai, ma maua mai ai soo se autau sa mafai ona ia maua i lana savaliga atoa agai atu i le laueleele o Kitiona.

5 Ma sa oo ina lolofi mai le afe ma afe i lana tagavai, ma sa latou ave a latou pelu i le puipuiga o lo latou saolotoga, ina ia le mafai ona latou o atu i le pologa.

6 Ma sa faapea, ina ua uma ona faapotopoto faatasi e Moronae ni tagata sa mafai ona ia maua i lana savaliga atoa, ona ia oo atu lea i le laueleele o Kitiona; ma ina ua tuufaatasi ana au ma au a Paorana, sa oo ina latou malolosi tele lava, sa sili atu ona malolosi e oo lava nai lo tagata a Pakusa, o le sa avea ma atupu o tagata faatuiese na o e na tutulieseina etagata-saoloto i fafo o le laueleele o Saraʼemila ma latou ave le laueleele.

7 Ma sa oo ina o ifo Moronae ma Paorana ma a laua autau i lalo i le laueleele o Saraʼemila, ma o atu e faasaga i le aai, ma sa fetaiai ma tagata a Pakusa, sa oo ina latou tau.

8 Ma faauta, sa fasiotia Pakusa ma ave faapagota ana tagata, ma sa toefuatai Paorana i lona nofoa-faamasino.

9 Ma sa maua e tagata o Pakusa lo latou faamasinoga, e tusa ma le tulafono, ma tagata-tupu foi ia o e na ave ma lafo i le falepuipui; ma sa afasiotia i latou e tusa ma le tulafono; ioe, o tagata na a Pakusa ma soo se tasi o tagata-tupu na, o e na mumusu e fetagofi i auupega o taua i le puipuiga o lo latou atunuu, ae sa tau tetee i ai, sa fasiotia.

10 Ma sa faapea ona tatau ona tausia saolele lava lenei tulafono mo le saogalemu o lo latou atunuu; ioe, ma o soo se tasi na maua ua ia taofia lo latou saolotoga sa vave lava ona fasioti e tusa ma le tulafono.

11 Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu o le nofoaiga a faamasino i le nuu o Nifae; ua uma ona toefuatai e Moronae ma Paorana le filemu i le laueleele o Saraʼemila, i totonu o o latou lava tagata, ina ua uma lea ona faaoo o le oti ia i latou uma o e sa le faamaoni i le faamoemoe o le saolotoga.

12 Ma sa oo i le amataga o le tausaga e tolu sefulu ma le tasi o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae, sa vave ona faatonu atu o Moronae e tatau ona auina atu ni meaai, ma tatau foi ona auina atu se autau o tagata e ono afe ia Helamana, e fesoasoani ia te ia i le puipuiga o lena vaega o le laueleele.

13 Ma sa ia faatonu atu foi ia auina atu se autau o ni tagata e ono afe, faatasi ma se aofai o meaai ia lava, i autau a Liae ma Teanekuma. Ma sa oo ina faia lenei mea e faamalosi ai le laueleele faasaga ia sa Lamanā.

14 Ma sa oo ina tuu e Moronae ma Paorana se tino tele o tagata i le laueleele o Saraʼemila, ae alu la laua savaliga faatasi ma se tino tele o tagata agai i le laueleele o Nifaea, ma le mauai e faatoilalo sa Lamanā sa i lena aai.

15 Ma sa oo ina ao latou savavali agai atu i le laueleele, sa latou ave se tino tele o tagata sa Lamanā, ma fasioti le toatele o i latou, ma ave a latou meaai ma a latou auupega o taua.

16 Ma sa oo ina ua uma ona latou ave o i latou, sa latou faatonu i latou ia latou osia se feagaiga ia latou le toe fetagofi ia latou auupega o taua e faasaga ia sa Nifaē.

17 Ma ina ua uma ona latou osia o lenei feagaiga, sa latou auina atu i latou e nonofo faatasi ma le nuu o Amona, ma o le aofai o i latou o e sa lei fasiotia e tusa o le fa afe.

18 Ma sa oo ina ua uma ona latou auina ese atu o i latou sa latou tuliloa la latou savaliga agai atu i le laueleele o Nifaea. Ma sa oo ina ua latou oo atu i le aai o Nifaea, sa latou faatutu o latou faleie i laugatasi o Nifaea, ia sa latalata i le aai o Nifaea.

19 O lenei sa manao Moronae ia o mai sa Lamanā i fafo e tau ma i latou, i luga o laugatasi; ae ona ua iloa e sa Lamanā lo latou lototetele tele, ma latou vaaia le toatele tele o lo latou aofai, o lea na latou fefefe ai e o mai i fafo e faasaga mai ia te i latou; o lea na latou le o mai ai e tau i le aso lena.

20 Ma ina ua oo mai le po, sa alu atu Moronae i le pogisa o le po, ma alu ae i luga o le tumutumu o le pa e sipai po o le a le vaega o le aai o tolauapi ai sa Lamanā faatasi ma la latou autau.

21 Ma sa oo ina sa latou i ai i le itu i sasae, i tafatafa o le faitotoa; ma sa latou momoe uma. Ma o lenei sa toe foi mai Moronae i lana autau, ma faatonu ia latou saunia vave ni maea malolosi ma apefai, e tuutuu ifo i lalo mai le tumutumu o le pa, i le itu i totonu o le pa.

22 Ma sa oo ina faatonu e Moronae ia savavali atu ana tagata ma o ae i le tumutumu i luga o le pa, ma tuutuu ifo i latou lava i lalo i totonu o le vaega lena o le aai, ioe, le itu lava lea i sisifo, lea sa le tolauapi ai sa Lamanā faatasi ma a latou autau.

23 Ma sa oo ina tuutuu ifo i latou uma i lalo i totonu o le aai i le po, e ala ia latou maea malolosi ma a latou apefai; o lea e malama ae le taeao ua latou i ai uma i totonu o pa o le aai.

24 Ma o lenei, ina ua ala mai sa Lamanā ma vaai mai ua i ai autau a Moronae i totonu o pa, sa latou matatau lava, sa oo ina latou sosola i fafo e ala atu i le mea e ui mai ai i totonu.

25 Ma o lenei, ina ua vaai atu Moronae ua latou sosola mai i ona luma, sa ia faatonu ia savavali atu ana tagata e faasaga ia te i latou, ma fasioti le toatele, ma sio isi e toatele, ma ave i latou faapagota; ae o i latou o e na totoe sa sosola atu i le laueleele o Moronae, lea sa i tuaoi i tafatafa o le matafaga.

26 Sa faapea ona maua e Moronae ma Paorana le aai o Nifaea e aunoa ma se tagata e toatasi na toesea; ma sa toatele sa Lamanā o e na fasiotia.

27 O lenei sa oo ina o le toatele o sa Lamanā sa faapagota, sa mananao e faatasi ma le anuu o Amona ma avea ma tagata saoloto.

28 Ma sa oo ina o le toatele o i latou sa mananao faapea, sa tuuina atu ia i latou e tusa ma o latou manao.

29 O lea, o pagota uma sa Lamanā, sa aufaatasi ma le nuu o Amona, ma sa amata ona latou galulue malolosi, i le galueaiina o le eleele, ma toto saito o ituaiga eseese uma, ma fai lafu ma fagaga o ituaiga o manu eseese; ma sa faapea ona mapu ai o sa Nifaē mai se avega tele; ioe, sa oo ina latou mapu mai pagota sa Lamanā uma.

30 O lenei sa oo ina ua uma ona maua e Moronae le aai o Nifaea, ina ua uma ona ia ave o pagota e toatele, lea na faaitiitia tele ai lava autau a sa Lamanā, ma ina ua toe maua mai le toatele o sa Nifaē o e na ave faapagota, lea na faamalosia tele ai le autau a Moronae; o lea na alu atu ai loa Moronae mai le laueleele o Nifaea i le laueleele o Liae.

31 Ma sa oo ina ua vaai mai sa Lamanā ua alu atu Moronae e faasaga ia te i latou, sa latou toe fefefe ma sosola mai luma o le autau a Moronae.

32 Ma sa oo ina tuli i latou e Moronae ma lana autau mai lea aai i lea aai, seia oo ina faafetaiai i latou e Liae ma Teanekuma; ma sa sosola sa Lamanā mai ia Liae ma Teanekuma, sei oo atu lava i lalo i luga o tuaoi e i tafatafa o le matafaga, seia oo ina latou oo mai i le laueleele o Moronae.

33 Ma sa faapotopoto faatasi autau uma a sa Lamanā, sa oo ina latou i ai uma i se tino e tasi i le laueleele o Moronae. O lenei o Amorona, le tupu o sa Lamanā, sa faatasi foi ma i latou.

34 Ma sa oo ina tolauapi Moronae ma Liae ma Teanekuma ma a latou autau faataamilo i tuaoi o le laueleele o Moronae, sa oo ina siomia faataamilo ai sa Lamanā i totonu o tuaoi e i tafatafa o le vao i le itu i saute, ma i tuaoi e i tafatafa o le vao i le itu i sasae.

35 Ma sa faapea ona latou tolauapi mo le po. Aua faauta, sa vaivai foi sa Nifaē ma sa Lamanā ona o le tele tele o le savaliga; o lea sa latou le mafaufau ai e uiga i se togafiti e fai i le taimi o le po, vagana ai Teanekuma; ona sa ita tele o ia ia Amorona; ona sa manatu o ia, o Amorona, ma lona uso o Amalekia, na apogai mai ai lenei taua tele ma le umi i lo latou va ma sa Lamanā, lea ua mafua mai ai taua e tele ma le faamasaa toto tele, ioe, ma le oge tele naua.

36 Ma sa oo ina alu atu Teanekuma i lona ita i le tolauapiga a sa Lamanā, ma tuu ifo o ia lava i lalo mai luga o pa o le aai. Ma sa alu atu o ia ma se maea, mai lea mea i lea mea, sa oo ina ia maua le tupu; ma sa ia avelo o ia i se tao, lea sa tutuia ai o ia latalata i le fatu. Peitai faauta, sa fafagu e le tupu ana auauna ae lei oti o ia, sa oo ina latou tuliloa Teanekuma, ma fasioti ia te ia.

37 O lenei sa oo ina ua iloa e Liae ma Moronae ua oti Teanekuma, sa la faanoanoa tele lava; ona faauta, o ia o se tagata sa tau ma le faamaoni mo lona atunuu, ioe, o se uo moni i le saolotoga; ma sa ia mafatia i le tele o puapuaga tiga. Ae faauta, ua maliu o ia, ma ua alu atu i le ala o le lalolagi uma.

38 O lenei sa oo ina savali atu Moronae i le aso na sosoo ai, ma oo atu i luga o sa Lamanā, sa oo ina latou fasia ai i latou i se fasiga tele; ma sa latou tutuli ese i latou mai le laueleele; ma sa latou sosola, sa oo ina latou le toe foi mai i le taimi lena e faasaga mai ia sa Nifaē.

39 Ma sa faapea ona iu o le tausaga e tolu sefulu ma le tasi o le nofoaiga a faamasino i le nuu o Nifae; ma sa faapea ona oo ia i latou o taua, ma le totomasaa, ma oge, ma puapuaga, mo le va o le tele o tausaga.

40 Ma sa i ai le fasioti tagata, ma finauga, ma faatuiesega, ma ituaiga uma o amioletonu eseese i totonu o le nuu o Nifae; e ui i lea mo le amanuia o e amiotonu, ioe, ona o talosaga a e amiotonu, sa faasaoina i latou.

41 Ae faauta, ona o le umi tele o le taua i le va o sa Nifaē ma sa Lamanā, sa toatele na faamaaaina, ona o le umi tele naua o le taua; ae e toatele sa faamaluluina ona o o latou apuapuaga, sa oo ina latou faalotomaualalaloina i latou lava i luma o le Atua, sa oo lava i le loloto o le lotomaualalo.

42 Ma sa oo ina ua uma ona tuiolo e Moronae vaega na o le laueleele ia sa sili ona tulalata atu ia sa Lamanā, seia oo ina lava lo latou malolosi, sa ia toe foi atu i le aai o Saraʼemila; ma sa toe foi atu foi Helamana i le nofoaga o lona tofi; ma sa toe faatuina le filemu i totonu o le nuu o Nifae.

43 Ma sa tuu atu e Moronae le pule i ana autau i lima o lona atalii, o lona igoa o Moronaea; ma sa malolo atu o ia i lona lava fale ina ia mafai ona ia faaaluina ona aso na totoe i le filemu.

44 Ma sa toe foi atu Paorana i lona nofoa-faamasino; ma sa toe ave e Helamana i ona lava luga e talai atu i tagata le afioga a le Atua; ona talu ai le tele naua o taua ma finauga o lea na tatau ai ona toe faia o se faatonutonuga i le ekalesia.

45 O lea, na o atu ai Helamana ma ona uso, ma talai atu le afioga a le Atua faatasi ma le mana tele sa oo ina atalitonu ai le toatele o tagata i lo latou amioleaga, o se mea sa uunaia ai i latou ia salamo ia latou agasala ma papatiso i le Alii lo latou Atua.

46 Ma sa oo ina latou toe faatuina le ekalesia a le Atua, i le laueleele atoa.

47 Ioe, ma sa faia ni faatonutonuga e uiga i le tulafono. Ma sa filifilia o latou afaamasino, ma o latou faamasino sili.

48 Ma sa amata ona toe amanuia tagata o Nifae i le laueleele, ma amata ona uluola ma faasolo ina toe malolosi tele lava i le laueleele. Ma sa amata ona latou tutupu mauoa tele lava.

49 Ae e ui ia latou oa, po o lo latou malosi, po o lo latou manuia, sa le faafefeteina i latou i le faamaualuluga o o latou mata; pe sa gese foi ona latou manatua o le Alii lo latou Atua; ae sa latou faalotomaualalalo tele lava i latou lava i ona luma.

50 Ioe, sa latou manatua mea tetele na faia e le Alii mo i latou, sa ia laveai ai i latou mai le oti, ma mai noanoaga, ma mai falepuipui, ma mai ituaiga uma o puapuaga eseese, ma sa ia laveai i latou i fafo o lima o o latou fili.

51 Ma sa latou tatalo atu i le Alii lo latou Atua e le aunoa, sa oo ina faamanuiaina i latou e le Alii, e tusa ma lana afioga, sa oo ina latou faasolo malolosi ma manuia ai i le laueleele.

52 Ma sa oo ina o mea uma nei sa faia. Ma sa maliu Helamana, i le tausaga e tolu sefulu ma le lima o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae.