Alema 53

Mataupu 53

Ua faaaoga pagotā sa Lamanā e tuiolo le aai o Nuumau—O faatuiesega i totonu o sa Nifaē ua oo ai manumalo ia sa Lamanā—Ua taitai Helamana i atalii talavou e lua afe o le nuu o Amona. E tusa o le 64–63 T.L.M.

1 Ma sa oo ina latou tuu ni leoleo i luga o pagota sa Lamanā, ma faamalosi i latou e o atu ma tanu o latou tagata oti, ioe, ma tagata oti foi o sa Nifaē o e na fasiotia; ma sa tuu e Moronae tagata i luga o i latou e leoleo i latou ao latou faia a latou galuega.

2 Ma sa alu atu Moronae faatasi ma Liae i le aai o Moleka, ma pulea le aai ma tuu atu ia Liae. O lenei faauta, o Liae lenei o se tagata lea sa faatasi ma Moronae i le vaega tele o ana taua; ma o ia o se tagata e apei lava o Moronae, ma sa laua taufai olioli i le saogalemu o le tasi; ioe, sa taufai pele uma ia i laua le tasi, ma pele foi i tagata uma o Nifae.

3 Ma sa oo ina ua uma ona tanu e sa Lamanā o latou tagata oti ma tagata oti foi o sa Nifaē, sa toe faasavavali atu i latou i le laueleele o Nuumau; ma sa faatonu i latou e Teanekuma, e ala i ni faatonuga a Moronae, ia amata ona latou galulue i le eliga o se utu faataamilo i le laueleele, po o le aai, o Nuumau.

4 Ma sa ia faatonu e tatau ona latou fausia se apa laau tetele i luga o le itu i totonu o le utu; ma sa latou lafo ae i luga palapala mai le utu e tatao i le pa laau tetele; ma sa faapea ona latou faatonu sa Lamanā e galulue seia oo ina latou siomia le aai o Nuumau faataamilo i se pa malosi o laau ma le eleele, i se maualuga tele lava.

5 Ma sa avea lenei aai ma olo malosi tele talu mai lena taimi; ma o le aai lenei sa latou leoleoina ai pagota sa Lamanā; ioe, i totonu lava o se pa sa latou faatonu i latou e fausia i o latou lava lima. O lenei sa faamalosia Moronae e faatonu ia faafaigaluega sa Lamanā, ona sa faigofie ona leoleo o i latou ao latou galulue; ona sa ia manaomia ana autau uma pe a tatau ona ia faia se osofaiga i luga o sa Lamanā.

6 Ma sa oo ina faapea ona maua e Moronae se manumalo i luga o se tasi o autau silisili a sa Lamanā, ma ia maua le aai o Moleka, o se tasi lea o olo sili ona malosi o sa Lamanā i le laueleele o Nifae; ma sa faapea foi ona ia fausia se olo malosi e taofi ai ana pagota.

7 Ma sa oo ina sa ia le toe taumafai e fai se taua ma sa Lamanā i le tausaga lena; ae sa ia faafaigaluega ana tagata i le sauniuni mo taua, ioe, ma le faia o olo e leoleo faasaga ia sa Lamanā, ioe, ma le laveaiina foi o o latou fafine ma a latou fanau mai le oge ma le puapuaga, ma le mauaina o meaai mo a latou autau.

8 Ma o lenei sa oo ina maua e autau a sa Lamanā sa i le sami i sisifo, i saute, ao lei i ai Moronae ona o se mea faalilolilo sa i ai i totonu o sa Nifaē, lea na mafua mai ai faatuiesega i totonu o i latou, ona manumalo ai lea o au a sa Lamanā i sa Nifaē, ioe, sa oo ina latou maua ai se aofai o o latou aai i le vaega lena o le laueleele.

9 Ma sa faapea, ona o le amioletonu sa i totonu o i latou lava, ioe, ona o faatuiesega ma mea faalilolilo sa i totonu o i latou lava, na tuu ai i latou i ni tulaga sili ona tuga.

10 Ma o lenei faauta, ua ia te au ni mea teisi ou te fai atu ai e uiga i le anuu o Amona, o e, i le amataga, o ni sa Lamanā; ae ona o Amona ma ona uso, pe ona o le mana ma le afioga a le Atua, sa efaaliliuina i latou i le Alii; ma sa aumai i latou i lalo i le laueleele o Saraʼemila, ma talu mai le taimi lena o puipuia pea e sa Nifaē.

11 Ma ona o la latou tautoga, o lea na taofia ai i latou mai i le fetagofi i auupega o taua e faasaga i o latou uso; ona sa latou faia se tautoga o le a latou ale toe faamasaaina se toto; ma semanu ua fano i latou ona o la latou tautoga; ioe, po ua latou tuu atu i latou lava ia pauu atu i lima o o latou uso, pe a na leai le mutimutivale ma le alofa tele lea sa ia Amona ma ona uso mo i latou.

12 Ma ona o lenei pogai na aumai ai i latou i lalo i le laueleele o Saraʼemila; ma ua faapea ona apuipuia ai o i latou e sa Nifaē mai i le taimi lena.

13 Peitai sa oo ina ua latou vaai atu i le tulaga faigata, ma le tele o puapuaga ma faigata ia na onosaia e sa Nifaē ona o i latou, sa uunaia i latou i le agaalofa ma amananao e fetagofi i auupega o taua i le puipuiga o lo latou atunuu.

14 Ae faauta, ina o le a latou fetagofi atu i auupega o taua, sa faalofituina i latou i faatauanauga a Helamana ma ona uso, ona ua fai o le a latou asolia le etautoga lea na latou faia.

15 Ma sa matau Helamana nei maumau o latou agaga i lo latou faia o lenei mea; o lea o i latou uma o e na ulu atu i lenei feagaiga sa faamalosiina e vaai atu i o latou uso o asa atu i o latou puapuaga, i o latou tulaga tiga i le taimi lea.

16 Ae faauta, sa oo ina sa i ai ia te i latou ni atalii e toatele, o e sa lei ulu atu i se feagaiga e faapea o le a latou le fetagofi ia latou auupega o taua e puipui ai i latou lava e faasaga i o latou fili; o lea na latou faapotopoto faatasi ai i latou lava i le taimi lea, le toatele lea o i latou o e sa mafai ona latou ave auupega o taua, ma latou taua i latou lava o sa Nifaē.

17 Ma sa latou ulu atu i se feagaiga e tau mo le saolotoga o sa Nifaē, ioe, e puipui le laueleele e oo lava i le tuuina i lalo o o latou ola; ioe, sa latou osifeagaiga lava o le a latou le tuu atu lava lo latou asaolotoga, ae o le a latou tau i tulaga uma e puipui ai sa Nifaē ma i latou lava mai le pologa.

18 O lenei faauta, e lua afe ia tama talavou sa i ai, o e na ulu atu i lenei feagaiga ma latou ave a latou auupega o taua e puipui lo latou atunuu.

19 Ma o lenei faauta, ona sa lei avea lava i latou e oo mai i lea taimi ma faalavelave ia sa Nifaē, ua avea nei foi i latou i lenei taimi ma fesoasoani tele; ona sa latou ave a latou auupega o taua, ma latou mananao ia avea Helamana ma o latou taitai.

20 Ma o i latou uma lava o ni tama talavou, ma sa latou matuā totoa i le alototetele, ma malolosi foi ma toaaga; ae faauta, sa le ona pau lea—o i latou o ni alii o e sa efaamaoni i taimi uma i soo se mea na faatuatuaina ai i latou.

21 Ioe, o i latou o ni alii o le upumoni ma le mamalu, ona sa aoaoina i latou e tausi i poloaiga a le Atua ma asavavali ma le tonu i ona luma.

22 Ma o lenei sa oo ina savali Helamana i le ulu o lana alua afe o fitafita talavou, e lagolago i tagata sa i tuaoi o le laueleele i saute i tafatafa o le sami i sisifo.

23 Ma sa faapea ona iu o le lona lua sefulu ma le valu o tausaga o le nofoaiga a faamasino i luga o le nuu o Nifae.