Alema 33

Mataupu 33

Ua aoao mai Senosa e tatau i tagata ona tatalo ma tapuai atu i mea uma, ma e liliu ese faasalaga ona o le Alo—Ua aoao mai Senoka e tuuina mai le alofa mutimutivale ona o le Alo—Sa sii i luga e Mose i le vao se faatusa o le Alo o le Atua. E tusa o le 74 T.L.M.

1 O lenei ina ua uma ona tautala atu e Alema nei upu, sa latou feau mai ia te ia i le fia iloa pe tatau ona latou talitonu i se aAtua e tasi, ina ia mafai ona latou mauaina o lenei fua lea sa ia tautala i ai, pe faapefea ona latou toto o le efatu, po o le afioga lea na ia tautala i ai, lea na fai mai o ia e ao ina totoina i o latou loto; po o le a le ala e tatau ona latou amata faaaoga ai lo latou faatuatua.

2 Ma sa fai atu Alema ia te i latou: Faauta, sa outou fai mai ua ale mafai ona outou tapuai atu i lo outou Atua ona ua tutuli ese outou i fafo mai i o outou sunako. Ae faauta, ou te fai atu ia te outou, afai ua outou manatu ua le mafai ona outou tapuai atu i le Atua, ua outou matua sese lava, ma e tatau ona outou sailiili i etusitusiga paia; afai tou te manatu ua latou aoao mai ia te outou lenei mea, ua outou le malamalama i ai.

3 Tou te manatua lo outou faitauina o le mea na fai mai ai aSenosa, le perofeta anamua, e uiga i le tatalo po o le etapuai atu?

4 Aua sa fai mai o ia: Ua e alofa mutimutivale lava, le Atua e, ona ua e faafofoga mai i lau tatalo, aʼo ou i ai lava i le vao; ioe, sa e alofa mutimutivale ina ua ou tatalo atu e uiga ia te i latou o e na avea ma oʼu afili, ma sa e liliu mai i latou ia te au.

5 Ioe, le Atua e, sa e alofa mutimutivale mai ia te au ina ua ou tagi atu ia te oe i loʼu afanua; ina ua ou tagi atu ia te oe i laʼu tatalo, sa e faafofoga mai ia te au.

6 O lenei foi, le Atua e, ina ua ou alu atu i loʼu fale sa e faafofoga mai ia te au i lau tatalo.

7 Ma ina ua ou alu atu i loʼu aafeafe, le Alii e, ma tatalo atu ia te oe, sa e faafofoga mai ia te au.

8 Ioe, e te alofa mutimutivale i au fanau pe a latou tagi atu ia te oe, ina ia e faafofogaina i latou ae le o tagata, ma o le a e faafofoga mai lava ia te i latou.

9 Ioe, le Atua e, ua e alofa mutimutivale mai ia te au, ma e faafofogaina au tagi i le lotolotoi o au faapotopotoga.

10 Ioe, ma sa e faafofoga mai foi ia te au, ina ua atuli ese au i fafo ma inosia e oʼu fili; ioe, sa e faafofoga mai i au tagi, ma sa e toatamai i ou fili, ma sa e asiasi mai ia te i latou i lou toasa ma le faafanoga vave.

11 Ma sa e faafofoga mai ia te au ona o oʼu puapuaga ma loʼu faamaoni; ma ona o lou Alo ua e alofa mutimutivale tele mai ai ia te au, o lea o le a ou tagi atu ai ia te oe i ou puapuaga uma, ona o oe ua i ai lou olioli; ona ua e liliu ese au faasalaga mai ia te au, ona o lou Alo.

12 Ma o lenei sa fai atu Alema ia te i latou: Tou te talitonu ea i ia atusitusiga paia na tusia e i latou o anamua?

13 Faauta, afai tou te talitonu i ai, e ao ina outou talitonu i le mea ua fai mai ai aSenosa; aua faauta, na fai mai o ia: Ua e liliu ese au faasalaga ona o lou Alo.

14 O lenei faauta, ou uso e, ou te fia fesili atu pe ua outou faitauina ea tusitusiga paia? Afai ua outou faitauina, e mafai faapefea ona outou le talitonu i le Alo o le Atua?

15 Ona ua ale tusia e faapea ua nao Senosa sa tautala mai e uiga i nei mea, ae sa tautala foi eSenoka e uiga i nei mea—

16 Aua faauta, sa fai mai o ia: Ua e toatamai, le Alii e, i lenei nuu, ona ua latou le fia malamalama i lou alofa mutimutivale ia ua e to mai i luga o i latou ona o lou Alo.

17 Ma o lenei, ou uso e, ua outou vaai ua molimau mai se perofeta lona lua o anamua e uiga i le Alo o le Atua, ma ona sa le fia malamalama tagata i ana upu, o lea na latou afetogi ai o ia i maa ia oti.

18 Peitai faauta, ua le ona pau lea; ua le nao i laua ia e na tautatala mai e uiga i le Alo o le Atua.

19 Faauta, sa tautalagia o ia e aMose; ioe, ma faauta sa esii ae i luga se ifaatusa i le vao, e faapea o soo se tasi e tepa ae i ai e mafai ona ola. Ma e toatele sa tepa i ai ma ola ai.

20 Peitai e toaitiiti sa malamalama i le uiga o ia mea, ma o le pogai ona o le maaa o o latou loto. Peitai sa i ai le toatele o e sa sili atu ona maaa tele sa latou le fia tetepa ae ai, ma o lea na fano ai i latou. O lenei o le pogai na latou le fia tetepa ae ai, ona sa latou le talitonu o le a afaamaloloina ai i latou.

21 E, ou uso e, afai e mafai ona faamaloloina outou i le nao le tepa atu o o outou mata ina ia mafai ona faamaloloina outou, pe tou te le fia tetepa vave atu ea, pe sili atu ia te outou le faamaaa o o outou loto i le le talitonu, ma faapaie, ma outou le fia tetepa atu ai o outou mata, ma outou fano ai?

22 Afai o lea, o le a oo mai le malaia i o outou luga; ae afai e le o lea, ona tetepa ae lea o o outou mata ma aamata ona talitonu i le Alo o le Atua, o le a afio mai o ia e togiola ona tagata, ma o le a mafatia ma maliu o ia e etogiola mo a latou agasala; ma o le a itoetu mai o ia mai le oti, lea o le a faataunuu ai le otoetutu mai, o le a laulaututu ai tagata uma i ona luma, e faamasinoina i le aso faamasino mulimuli, e tusa ma a latou ugaluega.

23 Ma o lenei, ou uso e, ou te manao ia outou atoto lenei afioga i o outou loto, ma a amata ona malena aʼe ia faapea ona tausia i lo outou faatuatua. Ma faauta, o le a avea ma laau, e epuna ae i totonu o outou i le ola tumau-faavavau. Ma ona talosia lea ia tuuina mai e le Atua ia te outou ia mama a outou iavega, e ala i le olioli o lona Alo. Ma o nei mea uma lava e mafai ona outou faia, pe afai tou te loto i ai. Amene.