Musik
Du fyller år, hurra, hurra (Kanon)
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

133

Du fyller år, hurra, hurra

Kanon

Livligt

① Du fyller år, hurra, hurra!

② Klokare är du nu, jaha;

③ ett år äldre på livets stig,

④ hjärtlig lycka till dig!

Om sången ska sjungas som kanon, dela in i fyra grupper. Låt en ny grupp börja vid varje siffra. Kanon kan sjungas med eller utan ackompanjemang

Text och musik: Barbara McConochie, f. 1940

© 1989 Barbara McConochie. Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.