Musik
Stäm upp en glädjesång
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

124

Stäm upp en glädjesång

Glatt

En sång gör envar både glad och nöjd,

så stäm upp en glädjesång!

Ja, låt sången ljuda med jubel och fröjd,

så stäm upp en glädjesång!

Har du bekymmer, är allt grått och kallt?

Sången till solsken och ljus ändrar allt.

Stäm upp en sång, stäm upp en sång!

Stäm upp en glädjesång!

Text och musik: Richard C. Berg, f. 1911

© 1963 D. C. Heath and Company. Nytryckt med tillstånd. Arr. © 1989 IRI

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Läran och förbunden 25:12–13