Musik
Han sände sin Son
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

20

Han sände sin Son

Uttrycksfullt

Hur kunde Fadern säga oss

sin kärleks hemlighet?

Han sände oss en nyfödd Son

i frid och helighet.

Hur kunde Fadern visa oss

den väg som vi bör gå?

Han sände Kristus hit till jord;

vi honom följa må.

Hur kunde Fadern lära oss

att Kristus är vår vän?

Han lät sin Son få dö för oss

och uppstå skönt igen.

Vad önskar Fadern då av oss?

Vad säger skriftens ord?

Din nästa hjälp; håll ut i tro;

var lydig här på jord.

Vad ber han oss?

Lev som hans Son.

Text: Mabel Jones Gabbott, f. 1910

Musik: Michael Finlinson Moody, f. 1941

© 1982 Mabel Jones Gabbott och Michael Finlinson Moody. Arr. © 1989 IRI

Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Moroni 7:48

3 Nephi 27:21

Johannes 3:16

Johannes 13:15