Musik
Kärleken råder här
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

102

Kärleken råder här

Vänligt

Sjung stämmorna separat, sedan tillsammans, med den tredje avslutningen.

1. (Flickor) Jag ser min mamma bedja med familjen varje dag.

Hon böjer knä i vördnad enligt Herrens bud och lag.

När hon ber till Fadern, himmelsk frid mig når.

Jag är så tacksam att jag kärlek får.

2. (Pojkar) Mina föräldrar grunden lagt

i hemmet med prästadömets makt.

De lärt mig att lyda, tjäna och tro,

att jag en gång hos Fadern får bo.

Glad och trygg på livets väg jag går,

När blott jag kärlek får.

3. (Avslutning) Och Guds ande är oss ständigt när då kärleken råder här.

Text och musik: Janice Kapp Perry, f. 1938

© 1980 Janice Kapp Perry. Denna sång får kopieras för tillfällig,

icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Mosiah 4:15

Läran och förbunden 68:28