Musik
Lyss till profeten
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

58

Lyss till profeten

Livligt

1. En profet var Adam, första människan,

uti Edens lustgård en gång bodde han.

Adam levde nära Gud i ro och frid.

Vi är Adams släkt i denna sista tid.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

2. En profet var Enok, följde Herrens ord,

folket i hans stad var Sion här på jord.

Hela folket gick rättfärdighetens stig,

då tog himlens Fader folket upp till sig.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

3. En profet var Noa, han var god och klok,

varnade att folket levde helt på tok.

Folket ville synda, inte leva rent,

när de fick se regnet, då var det för sent.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

4. Abraham, profeten, ville ha en son,

Herren sände Isak som ett himmelskt lån.

Isak födde Jakob, han var speciell,

söner tolv han fick och namnet Israel.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

5. En profet var Mose, ledd av Herrens hand,

förde Israels barn till ett förlovat land.

Folket glömde Herren, led då prövning svår,

de fick gå i öknen hela fyrtio år.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

6. En profet blev Samuel, fast han var så ung,

han en natt i templet låg i sömn så tung.

Då han hör en röst, på en gång stark och svag,

Samuel steg upp och sade: Här är jag.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

7. En profet var Jona, han försökte fly,

hamnade i stället på en fiskmeny.

Där i fiskens mage lärde han sig tro,

när han lydde Herren, fick hans hjärta ro.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

8. Daniel, profeten, bröt mot landets lag,

när han bad till Gud tre gånger varje dag.

Strax i lejongropen kastades han ned;

genom änglavakt han ingen skada led.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

9. Världen är förvirrad, full av nöd och svält.

Om du inte tror det, se på Aktuellt.

Men vi kan bli ledda rätt på denna jord

genom vår profet som ger oss Herrens ord.

[Chorus]

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, följ Herrens bud.

Lyss till profeten, lyss till profeten,

lyss till profeten, han känner Gud.

Text och musik: Duane E. Hiatt, f. 1937. © 1989 IRI

(Adam) Moses 5:4–12, 58–59

(Enok) Moses 6:26–28; 7:13–21

(Noa) 1 Mosebok 6–8

(Abraham) 1 Mosebok 12–50

(Mose) 2 Mosebok 3; 4 Mosebok 14

(Samuel) 1 Samuelsboken 1; 3:1–10

(Jona) Jona 1–3

(Daniel) Daniel 6

(Idag) Läran och förbunden 21:4–7