Musik
Älska varandra
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

74

Älska varandra

Vördnadsfullt

Överstämma

Älska varandra, så sade Jesus.

Det är ett nytt bud: Älska varandra.

Därav skall alla se att ni är mina;

om ni har kärlek till varandra.

Se också Psalmer, nr 198.

Text: Luacine Clark Fox, f. 1914

Musik: Luacine Clark Fox, f. 1914; arr. Jo Marie Borgeson Bray, 1925–1998

© 1961 Luacine C. Fox. Copyright förnyad 1989. Arr. och överstämma © 1978 IRI. Denna sång får kopieras för tillfällig, icke kommersiell användning i kyrkan eller hemmet.

Johannes 13:34–35

1 Johannesbrevet 4:11